KNNV Alkmaar-Den Helder

KNNV staat voor Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, de landelijke vereniging voor veldbiologie met meer dan vijftig plaatselijke afdelingen en over het land verspreid meer dan achtduizend leden.

De landelijke vereniging is te bereiken via: www.knnv.nl
Wij zijn te herkennen aan onderstaand logo.

Wie lid is van de KNNV is automatisch ook lid van één van de plaatselijke afdelingen. De KNNV Alkmaar, opgericht in 1918, houdt zich bezig met veldbiologie in Alkmaar en wijde omgeving. In januari 2017 werd samengegaan met afdeling Den Helder: KNNV Alkmaar-Den Helder was geboren. Het werkgebied: de provincie Noord-Holland. Dat neemt niet weg dat er ook naar gebieden buiten de provincie excursies georganiseerd worden.

Natuurstudie, natuurbeleving en natuurbescherming

De KNNV maakt mensen enthousiast voor de 3 n's: natuurstudie, natuurbeleving en natuurbescherming.
Binnen de vereniging is plaats voor zowel ervaren deskundigen als geïnteresseerde leken. KNNV-ers hebben meer dan honderd jaar de ontwikkeling van de natuur in onze omgeving op de voet gevolgd. Ze werkten en werken mee aan inventarisaties en gegevensbestanden teneinde ertoe bij te dragen de kennis over flora en fauna zo goed mogelijk in kaart te brengen. Wanneer er natuur verdween die hun aan het hart ging kwamen ze in verzet.
En dit alles doen ze nog steeds.

De KNNV afdeling Alkmaar-Den Helder is ook een van de aangesloten organisaties van de stichting ANIMO. ANIMO staat voor Alkmaarse Natuur- en Milieuorganisaties. De leden van deze stichting geven advies en beantwoorden vragen over het groen- en milieubeleid van de gemeente Alkmaar. Voor meer informatie zie www.animo-alkmaar.nl

KNNV Alkmaar-Den Helder anno 2021

De KNNV Alkmaar-Den Helder heeft nu, in 2021, ruim 300 leden.

De communicatie tussen de leden gaat via BLAD, via de Bladluis, via deze site en via Facebook.
BLAD is het tijdschrift dat vier keer per jaar verschijnt: in maart, juni, september en december.
Het wordt gemaakt samen met het IVN Noord-Kennemerland.

De Bladluis is de digitale nieuwsbrief die alle KNNV-leden vier of vijf keer per jaar toegezonden krijgen....mailadres dus altijd doorgeven aan de ledenadministratie. Op deze manier is iedereen op de hoogte van alle activiteiten.

Veel leden zijn actief in een van de werkgroepen. Een aantal werkgroepen zorgt zelf voor communicatie met de deelnemers, zoals bijvoorbeeld de Strandwerkgroep; zij maken al jaren een prachtig verslag van hun werkzaamheden: De Knorhaan.

Activiteiten: lezingen, excursies, werkgroepen, werken in de vlindertuin

Er worden per jaar heel wat activiteiten georganiseerd voor en door leden.
Kom gerust een keer langs om te mee te doen! Zie voor actuele activiteiten de agenda.
In de winter wordt er vijf keer een lezing in Alkmaar georganiseerd, in Wijkcentrum Overdie.
In de winter wordt er zes keer per jaar een lezing in Den Helder georganiseerd, in de Helderse Vallei.
Excursies vinden (bijna allemaal) plaats in het kader van een van de specialistische werkgroepen: zie daar.
Wie de handen uit de mouwen wil steken kan in Alkmaar meehelpen in Vlindertuin De Groene Voet.

Cursussen

Per jaar organiseren we bij voldoende belangstelling twee cursussen.
In 2021 gaat de cursus veldbiologie niet door i.v.m. de corona-perikelen. We hopen op 2022!

De cursus veldbiologie is een algemene inleiding op veldbiologie: landschap, strandvondsten, planten, vogels, vleermuizen, kleine zoogdieren: er komt van alles langs. De cursus vindt meestal plaats in het voorjaar en bestaat uit zes lesavonden en vijf excursies op zondagmorgen. In 2020 zou deze cursus gegeven worden in april en mei. Helaas ging de cursus in verband met de corona-crisis niet door.

De cursus planten determineren is bedoeld om te leren determineren met behulp van de flora.
Er zijn vier lesavonden. In 2019 werd deze cursus gegeven in juni en juli. In 2020 werd de cursus niet gegeven in verband met de corona-crisis.
Leden krijgen bij beide cursussen korting. 

Leden van IVN Noord-Kennemerland en Vogelwerkgroep Alkmaar

Zij zijn welkom bij alle activiteiten van de KNNV afdeling Alkmaar-Den Helder.
Andersom geldt dat ook: KNNV-ers kunnen deelnemen aan alle activiteiten die IVN-NKL en VWA organiseren.
Activiteiten en agenda: zie voor IVN-NKL www.ivn.nl/nkl, en voor Vogelwerkgroep Alkmaar www.vwg-alkmaar.nl

Leden van andere afdelingen

Wie lid is van één van de ruim vijftig andere lokale KNNV afdelingen is vanzelfsprekend welkom bij de activiteiten van Alkmaar-Den Helder. Neem even contact op, dan kan een en ander in goed overleg geregeld worden.

 

 

 

 

Deel deze pagina