zaterdag 6 februari 2021

 

Beste leden en andere natuurliefhebbers,

Al veel te lang hebben we onze vertrouwde lezingen, excursies en andere inspirerende samenkomsten moeten ontberen. In vorige jaren mocht ik velen van u ontmoeten bij de nieuwjaarsreceptie in Parnassia in Bergen aan Zee. Helaas was dat om de bekende redenen dit jaar niet mogelijk. Toch vind ik het belangrijk om als voorzitter iets van mij te laten horen.

Natuur van een schermpje of televisie is even aardig, maar kan niet op tegen de onverwachte ontmoeting met een zwartvlekwinteruil op een rottende peer in het donker, of het zien van grote groepen zwalkende kieviten, goudplevieren en andere trekvogels.

Ik mis jullie directe persoonlijke verhalen tijdens de pauze van een lezing of tijdens een van de excursies. Iedere keer sta ik weer verbaasd over de brede en diepe kennis van veel van onze leden. Ook humor, zelfspot en de soms uitgesproken meningen maken ons verenigingsleven rijk en zinvol.

Gelukkig heeft de afgelopen tijd ons laten zien, dat natuur in de directe leefomgeving meer dan de moeite waard is. Zo was het insectenhotel naast mijn voordeur een waar mini-ecosysteem, waar niet alleen diverse soorten wilde bijen hun broedplek vonden, maar ook goudwespen naar een goede gastheer zochten. In een van de gaatjes had zich een zebra(spring)spin verschanst met als voornaamste voedsel de fruitvliegjes, die op de geur van de door bijen verzamelde stuifmeel afkwamen.
Spectaculair was een forse sluipwesp, die haar legboor uit de schacht klapte en al borend in een van de half dichtgemetselde gaatjes haar ei legde in de larve van een wilde bij.

In juni mocht ik meedoen met een groep buurtbewoners rond de Wilmkebreekpolder naar de biodiversiteit van ongewervelden in dit oude poldertje, omgeven door bebouwing.
Gedurende vijf dagen hebben we met netten, insectenvallen en het zeven van compost gezocht naar spinnen, duizendpoten, pissebedden en insecten.
Dit onderzoek werd begeleid door Menno Schilthuizen en elke dag waren specialisten aanwezig om ons te laten zien hoe divers het leven in en op de bodem van zo’n stadspoldertje kan zijn.
Met mondkapjes op zaten we in de deel van een boerderij om onze vondsten uit te zoeken. Ik kan u melden, dat ik, weliswaar als KNNV-er, maar niet-specialist ruim twee uur nodig had om een klein kevertje op naam te breng (en dan nog met de nodige hulp).
Diverse moeilijke soorten zijn later bij Naturalis door experts op naam gebracht.
Ook hier werden exemplaren van de Vondelparkschildwesp (Aphaereta vondelparkensis) gevonden, die in 2019 in het Vondelpark voor het eerst (in de wereld) werd gevonden en beschreven. 
(Zie https://bdj.pensoft.net/article/49017/element/8/94226// en www.trouw.nl/nieuws/op-zoek-naar-krioelende-beestjes-in-het-vondelpark~b...)

Elke dag waren er lezingen, die buiten werden gegeven en veel belangstelling genoten.
De buurtbewoners hebben zelf een fantastisch verslag gemaakt.
(Zie www.wilmkebreek.nl/wp-content/uploads/2020/12/Taxon-expeditie-2020-DEF.pdf )

Wellicht dat we het komend of volgend jaar ook in ons gebied zoiets kunnen organiseren.

Op het moment, dat ik dit schrijf, speelt de vraag naar mensen die willen meedoen met een inventarisatie van soorten in het net gekapte gebied in Schoorl (naast de Dr. van Steinweg).
Het is een initiatief van de Vogelwerkgroep Alkmaar, die behoefte heeft aan goede onderbouwing van de ontwikkeling soorten en ecosystemen in het nieuw door kap van dennenbos ontstane open duingebied.
De wens is om gedurende ongeveer 5 jaar systematisch enkele soortgroepen te monitoren. Die soortgroepen hangen af van beschikbare kennis en menskracht bij verenigingen in de regio. De Vogelwerkgroep zal zich o.a. richten op het monitoren van roofvogels en kenmerkende duinvogels.
Het zou mooi zijn als wij als KNNV een helpende hand kunnen bieden met onze kennis van bijvoorbeeld planten, (korst)mossen, paddenstoelen, mieren, (loop)kevers, (nacht)vlinders en/of wellicht zoogdieren.
Daarnaast is er behoefte aan het bundelen van onze ‘historische’ kennis in de buurt van dat gebied. We hebben een rijke historie van beschrijvingen en verslagen, waarin kenmerken van biodiversiteit en eventuele veranderingen zichtbaar worden. Datzelfde geldt voor beschrijvingen van enkelen van ons over de mogelijk invloed op soorten door kap van het dennenbos. Denk aan de informatie van Peter Boer over de mieren en over paddenstoelen door Martijn Oud in het Schoorlse Dennenbos.
Natuurlijk zijn veel van onze talloze waarnemingen vastgelegd op waarneming.nl en vormen daarmee een levend archief.

Ik hoop vurig, dat wij allen niet alleen in ons uppie maar ook straks gezamenlijk weer de natuur in kunnen trekken, en met elkaar de verhalen kunnen delen van onze waarnemingen en andere belevenissen.

Ik ga er van uit, dat we in het najaar weer kunnen genieten van lezingen in het wijkcentrum Overdie in Alkmaar en in het natuurcentrum De Helderse Vallei in Den Helder.
Daarvoor hoop ik, dat onze excursies weer van start kunnen gaan. Als bestuur laten wij u weten, wanneer dat weer verantwoord is.

Blijf gezond, bel, schrijf, app en mail elkaar, en deel je persoonlijke waarnemingen en belevenissen alvast via o.a. Bladluis en Blad, Digitaal Bulletin (DLVL), Mossig nieuws en Knorhaan.

Een allerbeste groet van uw voorzitter, mede namens de andere bestuursleden,

Ruud Maarschall

 

 

Deel deze pagina