BLAD

Vier keer per jaar verschijnt ons tijdschrift: BLAD.
Mailadres redactie: redactiebladivnknnv@gmail.com

BLAD wordt gemaakt samen met het IVN Noord-Kennemerland.
BLAD komt in maart, juni, september en december in de brievenbus.
BLAD 54 was het jubileumnummer: 100 jaar KNNV in Alkmaar en omgeving! Klik hier.

BLAD 63 verscheen in december 2020, klik hier.

BLAD 1 tot en met 61: ga naar BLAD archief.

Redactie

Ger Augustus (hoofdredacteur)
Marjolein Boersma
Evert Maarschall 
René Glas (beeldredacteur)
Keat Kho (vormgeving en produktie)

Mailadres redactie: redactiebladivnknnv@gmail.com

Kopij-data 2021

Kopij graag op of nog liever vóór de genoemde data naar: redactiebladivnknnv@gmail.com

Voor BLAD 64: kopij inzenden tot uiterlijk 15 januari 2021, verschijnt begin maart.
Inhoud: artikelen natuurlijk, plus informatie over de activiteiten van maart t/m juni.

Voor BLAD 65: kopij inzenden tot uiterlijk 15 april 2021, verschijnt begin juni.
Inhoud: artikelen natuurlijk, plus informatie over de activiteiten van juni t/m september.

Voor BLAD 66: kopij inzenden tot uiterlijk 15 juli 2021, verschijnt begin september.
Inhoud: artikelen natuurlijk, plus informatie over de activiteiten van september t/m december.

Voor BLAD 67: kopij inzenden tot uiterlijk 15 oktober 2021, verschijnt begin december.
Inhoud: artikelen natuurlijk, plus informatie over de activiteiten van december 2021 t/m maart 2022.

Kopij

Tekst graag aanleveren als Worddocument. N.B.: PDF-bestanden worden niet geplaatst. Maximale lengte circa 1000 woorden. Lange verhalen alleen na overleg met de redactie. Foto's altijd apart als jpg bestand opsturen (liefst meer van 1.0 Mb). Geef ze een naam die als ondertitel gebruikt kan worden. Tenzij anders vermeld zijn de foto's in BLAD van de auteur van het desbetreffende artikel. Alles sturen naar: redactiebladivnknnv@gmail.com

De redactie behoudt zich het recht voor de stukken in te korten, te redigeren (bij ingrijpende veranderingen in overleg met de auteur) of te weigeren.

Deel deze pagina