Vlindertuin De Groene Voet

Coördinator: John Scheepe - groenevoetvlindertuin@gmail.com
U bevindt zich hier: home→werkgroepen→De Groene Voet

Regelmatig kan er gewerkt worden in Vlindertuin De Groene Voet, op donderdag en op zaterdag.

Als je belangstelling hebt, meld je dan aan: groenevoetvlindertuin@gmail.com.
Adres tuin: Klaas Bootpad 2, 1827 CX Alkmaar. 

Op de Landelijke Natuurwerkdag, altijd de eerste zaterdag van november, wordt er natuurlijk ook in de tuin gewerkt. Helaas, voor 2020 is de Natuurwerkdag afgelast.

Natuurwerkdag 4 november 2017

Vlindertuin De Groene Voet ligt aan het Klaas Bootpad 2, 1827 CX Alkmaar.

Vlindertuin De Groene Voet is een initiatief van Bewonerswerkgroep Ringslootpad, KNNV, IVN Noord-Kennemerland en de gemeente Alkmaar. Regelmatig wordt er gewerkt in de tuin en wie mee wil helpen is welkom.
Neem contact op met John Scheepe en u hoort over wat en hoe.

Geschiedenis.

In 2010 stelde de gemeente Alkmaar € 15.000 ter beschikking voor een natuurproject. Zij vroeg Animo om ideeën en die stelde o.a voor ergens in Alkmaar een bijentuin te realiseren. In oktober 2010 lag er een voorstel op tafel als resultaat van de inspanningen van Rutger Polder en de Insectenwerkgroep van de KNNV afdeling regio Alkmaar en van Cees Rietdijk, die deelnam namens de Bijenstichting.

De insectenwerkgroep inventariseerde in 2011 maar liefst 40 soorten wilde bijen op dit 0,3 ha grote terreintje. Door allerlei oorzaken lag de uitvoering van het plan enige tijd stil.

Eind 2011 werd door de insectenwerkgroep van de KNNV weer contact opgenomen met de gemeente Alkmaar en dit resulteerde in de oprichting van een drie koppige werkgroep Vlindertuin De Groene Voet.

Ze bestaat uit telkens één vertegenwoordiger van de KNNV afdeling regio Alkmaar, het IVN Noord-Kennemerland en de Werkgroep Ringslootpad van de Stichting Bewoners Activiteiten de Mare (St.BAM). De eerste verzorgt inventarisatiewerkzaamheden, de tweede de educatie en de laatste het onderhoud. De werkgroep werkt nauw samen met de eigenaar, de gemeente Alkmaar, van wat tenslotte vlindertuin is gaan heten. Zij vergadert eens in de zes weken samen met een vertegenwoordiger van de gemeente.

In maart 2012 werd met de inrichting begonnen naar een ontwerp van Marieke van Adrichem. De Hortus Alkmaar leverde ook een bijdrage in de vorm van een groot aantal bijvriendelijke planten. Op 22 september 2012 kon, op feestelijke wijze, een samenwerkingovereenkomst ondertekend worden door de gemeente en de drie organisaties, die in de werkgroep vertegenwoordigd zijn.

Besloten werd om de werkgroep onder te brengen bij de KNNV afdeling regio Alkaar.

En nu....

Hierbij roepen we leden die willen inventariseren of die willen meewerken aan het onderhoud op contact op te nemen met de werkgroep: groenevoetvlindertuin@gmail.com.

 

Deel deze pagina