Paddenstoelenwerkgroep

Coördinator: Martijn Oud - mnaj.oud@ziggo.nl 
U bevindt zich hier: home→werkgroepen→Paddenstoelenwerkgroep

Excursies 2020

Klik hier voor het programma voor zomer en herfst 2020.
Helaas, met ingang van 14 oktober 2020 worden alle excursies voor onbepaalde tijd afgelast.
Informatie bij Martijn Oud, mnaj.oud@ziggo.nl 

Excursieverslagen 2020:

Zaterdag 15 februari 2020. Excursie naar het Geestmerambacht.

Zaterdag 22 augustus 2020. Excursie naar het Oude Hof in Bergen.

Zaterdag 29 augustus 2020. Excursie naar de Staatsbossen van Schoorl.

Zaterdag 12 september 2020. Excursie naar Elswout, Overveen.

Zaterdag 26 september 2020. Excursie naar Nyenrode, Breukelen.

Zaterdag 3 oktober 2020. Excursie naar het Heilooeërbos. 

Zondag 4 oktober 2020. Excursie naar Schoorl.

Zaterdag 10 oktober 2020. Excursie naar het Robbenoordbos.

Zondag 1 november 2020. Waarnemingen op de Stroërwierdijk, Wieringen.

Dinsdag 17 november 2020. Waarnemingen in het Zwanenwater.

Scharlaken wasplaat, foto Martijn Oud

Scharlaken wasplaat, Hygrocybe coccinea, foto Martijn Oud
Waargenomen op de Stoërwierdijk op Wieringen, 1 november 2020.

Uitgangspunten Paddenstoelenwerkgroep "De Noordkop"

De  leden van Paddenstoelenwerkgroep "De Noordkop" verdiepen zich in de mycoflora van onze regio.
Deze werkgroep is opgericht door een aantal NMV-leden die tevens aangesloten zijn bij KNNV-afdeling Regio Alkmaar. Werkgebied: Noord-Holland, voor zover gelegen boven het Noordzeekanaal.
De excursies, die regelmatig georganiseerd worden, hebben als doel:

A. De interesse in de mycologie te stimuleren en de bestaande kennis te vergroten.

B. Onderzoek te verrichten om de verspreiding van paddenstoelen beter in kaart te kunnen brengen.

C. Het publiceren van onderzoek voor:

1) Advies in natuurvriendelijk beheer
2) Nieuwe kennis in mycologische vraagstukken

Algemene informatie Paddenstoelenwerkgroep

Alle excursies vertrekken in principe om 10.30 uur, tenzij anders is vermeld, en eindigen om ongeveer 16.00 uur, afhankelijk van het enthousiasme en de hoeveelheid paddenstoelen. Als bij excursies OPBELEXCURSIE staat wil dat zeggen dat deelnemers de excursieleider de avond voor de excursiedatum tussen 18.00 en 20.00 uur moeten bellen om zich aan te melden i.v.m. vervoer. Onder slechte omstandigheden kan de excursieleider besluiten om de excursie niet te laten plaatsvinden of naar een ander gebied te verplaatsen. 

1. Van de deelnemers aan excursies van de Paddenstoelenwerkgroep wordt verwacht dat zij zich aan de aanwijzingen van de excursieleider(s) houden. Het verzamelen van paddenstoelen voor nadere studie dient zo bescheiden mogelijk te gebeuren; eventueel losse en niet verder benodigde exemplaren worden liefst onopvallend in het terrein teruggeplaatst. Er worden geen paddenstoelen verzameld voor consumptie. Er wordt van uit gegaan dat deelnemers zich conformeren aan het plukstandpunt van de Nederlandse Mycologische Vereniging, www.mycologen.nl

2. In principe zijn de excursies, in overleg met de excursieleider, voor iedereen toegankelijk.
Deelname geschiedt volledig op eigen risico.

3. Van de excursieleider(s) wordt verwacht dat hij/zij zelf voor de benodigde vergunningen zorgen. De excursie-deelnemers geven de namen en bijzonderheden van de eventueel voor nader onderzoek meegenomen paddenstoelen door aan de coördinator. Hiervan wordt een soortenlijst samengesteld en doorgestuurd naar de excursie- deelnemers en naar de KNNV-Alkmaar.

4. De coördinator stuurt aan het eind van het jaar alle waarnemingen op naar de provinciaal coördinator van de NMV. 

 

Deel deze pagina