Acht werkgroepen

Binnen KNNV afdeling Alkmaar-Den Helder zijn negen werkgroepen actief. Elke werkgroep heeft een coördinator die meer kan vertellen over doel en inhoud. Elke werkgroep heeft een eigen bladzijde op deze site.
De algemene informatie over de werkgroepen staat bovenaan de bladzijde.
De activiteiten van de werkgroepen staan onderaan. En in de agenda natuurlijk.
Een bijzondere werkgroep is die van vlindertuin De Groene Voet: in deze vlindertuin kan met de handen gewerkt worden.

Deelname

Leden kunnen deelnemen aan alle lezingen, excursies en activiteiten van de werkgroepen. Wie lid is van één van de ruim vijftig andere KNNV-afdelingen is ook welkom. Wel verzoeken wij u om in dat geval vooraf even contact op te nemen met de coördinator of organisator van de desbetreffende activiteit.

Waarnemingen

Tijdens excursies en inventarisaties worden er per jaar heel wat waarnemingen gedaan en doorgegeven, bijvoorbeeld aan Floron, of aan de Nederlandse Mycologische vereniging. De KNNV onderhoudt, via individuele leden en werkgroepen, contacten met specialistische verenigingen en stichtingen (PGO's, Particuliere Gegevensbeherende Organisaties) teneinde waarnemingen en kennis op een goede wijze te beheren.
Klik hier voor een overzicht.

Verslagen

Verslagen van de excursies en inventarisaties zijn te vinden op de bladzijde van de desbetreffende werkgroep.
Contact opnemen met de coördinator kan ook.
Sinds 2010 wordt er ieder jaar een Veldbiologisch jaarverslag gemaakt, zie bij: Verslagen.

 Eilandspolder, foto Cor Thomas

Eilandspolder in de vroege ochtend, foto Cor Thomas

Deel deze pagina