Natuuronderzoek in De Schammer

De Schammer is een natuurontwikkelingsgebied langs de Barneveldsebeek waar we in 2019 een grote natuurinventarisatie hebben gedaan voor het Utrechts Landschap. Diverse werkgroepen deden hieraan mee, o.a. planten, vogels, waterleven, vlinders en libellen, nachtvlinders, vleermuizen, paddenstoelen. In 2014 werd ook een inventarisatie gemaakt in dit gebied, we waren benieuwd naar verschillen en nieuwe ontwikkelingen.

'Het mag als een grote bijzonderheid gelden dat er in De Schammer ca. 1000 soorten zijn gevonden. De KNNV beschikt over veel menskracht en er is in De Schammer een grote biodiversiteit. Dat laatste komt vooral door de inrichting van het gebied, met houtwallen, bosschages, sloten en slenken, de plasdraszone, waterpartijen, graslanden en de lemige afgeplagde gebieden. Al met al een zeer geslaagd onderzoek.'

Download het Rapport Natuuronderzoek De Schammer in Leusden.

Deel deze pagina