maandag 2 maart 2020

 

Natuuronderzoek 2020 op Golfbaan De Hoge Kleij

De Natuurcommissie van Golfbaan De Hoge Kleij heeft aan de KNNV Amersfoort gevraagd om een natuuronderzoek uit voeren op het terrein van de golfbaan. Er hangen veel nestkasten op het terrein, en onlangs is een nieuw natuurbeheerplan gemaakt. Het is een 56 ha grote golfbaan, gelegen aan de Loes van Overeemlaan en Laan 1914 aan de rand van Amersfoort.

Het wordt een breed natuuronderzoek op een bijzondere locatie, waaraan in 2020 veel werkgroepen zullen deelnemen. Voor sommige onderwerpen worden externe deskundigen gevraagd, en wellicht worden in de loop van het jaar nog nieuwe onderzoeksthema’s toegevoegd.

Deelnemende werkgroepen
We hebben op 8 en 15 februari een kennismakingsrondleiding gehad waaraan 45 KNNV-leden meededen. Voor het betreden van de golfbaan zijn een aantal spelregels afgesproken, met name gericht op de veiligheid. 

Daar kwamen vanaf half maart de corona beperkingen nog bij. Nu (begin juni) gaan de meeste groepen wel weer het veld in, maar met 1,5 meter afstand.

Wil je ook meedoen? Neem contact op met een werkgroep coördinator, dan word je op de hoogte gehouden. Deelname staat open voor wie lid is, of wordt, van KNNV Amersfoort.

Waarnemingen worden zoveel mogelijk ingevoerd op waarneming.nl, dus daar is in de loop van het jaar te volgen wat er zoal aangetroffen wordt.

Werkgroepen en coördinatoren
• Planten - Arie van den Bremer, a.vandenbremer@telfort.nl
• Vogels - Frans Bokdam, fransbokdam@gmail.com
• Paddenstoelen - Leendert Smit, leendert.jr@12move.nl
• Reptielen - Renée van Assema, reneevanassema@kpnmail.nl
• Vleermuizen - Esmeralda Dols, esmeraldadols@hotmail.com
• Dagvlinders/Insecten - Marian Marseille, m.marseille@planet.nl
• Nachtvlinders - Alice van Hunnik, alice.van.hunnik@xs4all.nl
• Mossen - Arie van den Bremer, a.vandenbremer@telfort.nl
• Korstmossen - Arie van den Bremer, a.vandenbremer@telfort.nl

Padenplan van de golfbaan

 

Deel deze pagina