zondag 22 november 2020

 

Vegetatieonderzoek: Bloeiende bermen in de gemeente Leusden

De Planten werkgroep heeft in deze corona zomer een vegetatieonderzoek gedaan in zeven bermen in Leusden. Er is gekozen voor weg- en slootbermen van vrijliggende fietspaden langs hoofdontsluitingswegen, zoals de bermen langs de Heiligenbergerweg, Asschatterweg, Randweg, Dodeweg en Groene Zoom.

Vragen die daarbij centraal stonden:
- Welke plantensoorten bloeien er zoal in de bermen, en in welke aantallen?
- Zijn er markante verschillen tussen de bermen qua vegetatie, en zo ja, hoe komt dat?
- Heeft het gemeentelijk maaibeleid invloed op de vegetatiediversiteit?

Rijkbloeiende bermen
Er zijn in totaal 292 plantensoorten gevonden. Het onderzoek is uitgevoerd in juni-juli 2020, dus vroegbloeiers ontbreken in deze soortenlijst.

Uit de conclusies: De bermen, in het bijzonder de wegbermen, langs de ontsluitingswegen van Leusden zijn zeer bloemrijk. De vele bloeiende plantensoorten in de zomer verhogen niet alleen de biodiversiteit, maar dragen ook bij aan onze natuurbeleving. Veel waargenomen plantensoorten zijn (zeer) algemeen voorkomend. Desalniettemin zijn er duidelijke verschillen tussen wegbermen en slootbermen, tussen slootberm en -talud, en tussen wegbermen en slootbermen onderling.

Gelet op de bloemenrijkdom van de onderzochte bermen is het aan te bevelen om het maaibeleid met 50 cm stroken te continueren. Om de biodiversiteit verder te verhogen zou gefaseerd maaien overwogen kunnen worden, waarbij een deel van de vegatatie ook tijdens de winter blijft staan.

Het rapport is aangeboden aan de gemeente Leusden.

Download
Rapport Vegetatieonderzoek zeven bermen in de gemeente Leusden met soortenlijsten en veel foto's.

Contact
Arie van den Bremer, a.vandenbremer@telfort.nl

 

 

Deel deze pagina