maandag 28 oktober 2019


De Werkgroep Planten
heeft in 2019 een vegetatieonderzoek uitgevoerd in twee bospercelen achter het bedrijventerrein aan de Ambachtsweg in Leusden. Dit terrein is van Stichting de Boom.

Enkele opmerkelijke resultaten
- De 2 percelen zijn gave rabattenbosjes en vrij uniek voor de Gelderse Vallei. Het is kleinschalig, maar ze hebben een robuust karakter met weinig menselijke ingrepen.
- Er zijn 138 soorten planten aangetroffen. Geen rode lijst soorten, wel een bijzondere kruising tussen de Brede en Smalle stekelvaren.
- Het gebied is een geschikte habitat voor de ringslag, en er is een jonge ringslang aangetroffen. Het verdient aanbeveling de dichtgegroeide poel te herstellen, ter versterking van de biodiversiteit en om verspreiding van o.a. de ringslang te bevorderen.

Aan dit onderzoek hebben de volgende KNNV leden meegewerkt: Arie van den Bremer (coördinatie en verslag), Frits van der Borg, Geert Hurkens, Tom Huijbregts, Erik Eliveld, Ank Latté, Jan Westerhof en Theo van de Water, i.s.m. Remco Jousma (terreinbeheerder). 
 
Download het rapport
Vegetatieonderzoek bospercelen Ambachtsweg, Leusden

Vegetatieonderzoek Ambachtsweg in Leusden

Deel deze pagina