zaterdag 28 november 2020

Vogelexcursie bij Landhuis de Boom in Leusden

Op zaterdag 28 november verzamelden we ons, rond negen uur, in vijf verschillende groepen bij Landhuis De Boom. Onder leiding van Hans, Pia, Dick, Jan van der linden en Gert liepen we, met zo’n vijf minuten tussen elke groep, het Schutpad klompenpad.

Het was droog en bewolkt maar met redelijk zicht. De vijf groepen tezamen hoorden en/of zagen achtendertig soorten. Extra lang konden we kijken en luisteren naar zeker wel tien Goudhanen. En de Vuurgoudhaan werd waargenomen!

De waargenomen vogelsoorten:
Pimpelmees, Vink, Merel, Koolmees, Houtduif, Spreeuw, Roodborst, Goudvink, Zwartkop, Buizerd, Boomklever, Zwarte kraai, Goudhaan, Kokmeeuw, Grote bonte specht, Vlaamsche gaai, Meerkoet, Putter, Winterkoning, Ekster, Koperwiek, Kramsvogel, Havik, Huismus, Vuurgoudhaan, Kolgans, Holenduif, Heggenmus, Groene Specht, Sijs, Huismus, Glanskop, Slechtvalk, Boomkruiper, Aalscholver, Zwarte mees, Kleine mantelmeeuw en Keep.

Ruim na twaalf uur ging de laatste groep naar huis. Bedankt Hans, Pia, Dick, Jan van der Linden en Gert voor jullie deskundige rondleiding!

De volgende excursie is naar Arkemheen op zaterdag 23 januari 2021, zie de Vogelwerkgroep voor onze agenda.

Contact en informatie
Frans Bokdam, fransbokdam@gmail.com

Over de route

Het Schutpad is een van de klompenpaden nabij Leusden, op het terrrein van Landhuis de Boom. De route is 3 km, en is te verlengen tot 5 km.

Deel deze pagina