KNNV afdeling Amersfoort en omgeving

We zijn een actieve afdeling met zo’n 130 leden die uit  Amersfoort, Leusden en de wijde omgeving komen. De afdeling Amersfoort is opgericht in 1911.

Activiteiten
KNNV Amersfoort heeft verschillende werkgroepen en jaarlijkse inventarisatie projecten, en natuurlijk is er een bestuur. Samen met andere organisaties wordt oa de Natuuracademie georganiseerd, met minicursussen over uiteenlopende onderwerpen, en de maandelijkse WNA Natuurlezingen in Amersfoort; zie ook de Agenda. KNNV Amersfoort en IVN Amersfoort hebben een gezamenlijk afdelingsblad de Natuurkijker. Leden van KNNV Amersfoort ontvangen de Natuurkijker digitaal als pdf; het blad verschijnt 4 maal per jaar.

Wij werken samen met diverse organisaties in de regio, waaronder: IVN Amersfoort; de milieucentra Het Groene Huis in Amersfoort en De Groene Belevenis in Leusden; de gemeenten Amersfoort en Leusden; het Utrechts Landschap, Stichting De Boom, en allerlei andere groepen en terreinbeheerders in en rondom Amersfoort en Leusden.

Ledenbijeenkomsten
In het voorjaar wordt de algemene ledenvergadering gehouden, waar verslag wordt gedaan van de activiteiten en het financiële reilen en zeilen van de afdeling; het bestuur legt verantwoording af en de plannen voor het komende jaar worden besproken. Het is tevens een gezellige netwerkavond waar leden en werkgroepen elkaar ontmoeten en bijpraten.

In het najaar is er de spetterexcursie naar een interessant gebied in de regio. Ook worden regelmatig andere ledenbijeenkomsten georganiseerd, zoals een nieuwjaarsborrel, informatie-avonden bij de start van een natuurinventarisatie, en (publieks)avonden ter afronding van een natuurinventarisatie en presentatie van het verslag. En natuurlijk hebben de werkgroepen hun activiteiten en excursies. Zie ook Nieuws en Agenda.

Belangstelling om lid te worden?
Zie lidmaatschap voor meer informatie en aanmelding. Als lid van KNNV Amersfoort ben je ook lid van de landelijke KNNV, en ontvang je het verenigingsblad Natura en krijg je o.a. korting op boeken van de KNNV Uitgeverij.

Meer over KNNV Amersfoort
- Download: Statuten en Huishoudelijk Reglement
- Download: Privacyverklaring
- Rekeningnummer: NL40 TRIO 0788 9141 89 tnv KNNV Amersfoort
- Rekeningnummer (oud): NL05 INGB 0000 646 241 tnv KNNV Amersfoort
- Kamer van Koophandel: KvK 32171808

Deel deze pagina