Werkgroep Vleermuizen Amersfoort (VLAM)

De werkgroep is opgezet aan het einde van 2014, als vervolg op een project dat de gemeente Amersfoort drie jaar lang had aangestuurd. Nadat de gemeente dit project, het zoeken naar vleermuis-kraamverblijven in de stad, niet meer kon ondersteunen vanuit het stadhuis, heeft de werkgroep het stokje over genomen. Overigens nog steeds in nauwe samenwerking met de gemeente Amersfoort. Dit doen wij samen met een grote groep vrijwilligers die wij vleerwilligers noemen.

Activiteiten
De twee voornaamste werkzaamheden van de werkgroep zijn:
- opsporen van kraamverblijven van vleermuizen in Amersfoort
- inventariseren van de vleermuisstand in natuurgebieden rondom Amersfoort en Leusden, tijdens natuurinventarisaties van KNNV-Amersfoort

Verder ondersteunt de werkgroep bij vraagstukken en knelpunten die zich rond vleermuizen afspelen in de stad Amersfoort, en geeft de werkgroep lezingen en excursies.

Zie ook onze VLAM website, www.vleermuizenamersfoort.nl en volg ons op facebook. Onze waarnemingen houden we bij in waarneming.nl.

Contact en informatie
Werkgroep coördinator Erik Broer, vleermuizenamersfoort@gmail.com

 

Deel deze pagina