Werkgroep Vogels

De Werkgroep Vogels onderneemt verschillende activiteiten om vogels te observeren.

Excursies
Per seizoen, startend in september en lopend tot begin juni, wordt er een aantal vogelexcursies georganiseerd naar verschillende interessante vogelgebieden. De excursies zijn soms dichtbij huis, soms verder weg. In de meeste gevallen verzamelen we ons op de carpoolplaats Leusden om per auto of fiets naar het gekozen gebied te rijden. Per excursie wordt er een kort verslag gemaakt van de waarnemingen, bij voorkeur met enkele bewijsfoto’s.

Zie de Vogelexcursies 2020-2021 voor het programma van komend jaar. Ivm corona blijven de in de buurt van Amersfoort-Luesden, zodat we er in principe op de fiets naar toe kunnen gaan met anderhalve meter afstand.

Brede natuuronderzoeken
De laatste jaren hebben we meegedaan aan de brede natuuronderzoeken die georganiseerd worden door de afdeling Amersfoort e.o. Te weten Rusthof, de Modderbeek en de Schammer.

Dit jaar, 2020, doen we samen met acht andere werkgroepen van KNNV Amersfoort e.o. mee aan het brede natuuronderzoek op golfbaan 'De Hoge Kleij'.

Broedvogels
We inventariseren om de twee weken, we starten een kwartier voor zonsopgang. We observeren de gedragingen, bijvoorbeeld zingen, van de verschillende soorten die iets zeggen over een territorium. De gegevens worden ingevoerd bij SOVON. Aan het eind van het seizoen worden de gegevens door SOVON getotaliseerd waardoor er een beeld ontstaat van de broedterritoria.

Sinds vier jaar houden we bij of, en zo ja welke, broedgevallen er zijn in de 30 nestkasten van Zon en Schild. Ook hiervan worden de gegevens ingevoerd bij SOVON. We onderhouden de nestkasten door ze schoon te maken, te repareren of te vervangen.

Op het eind van het jaar doen we een tweetal PTT-tellingen (Punt-Transect-Tellingen) voor SOVON.

Tenslotte. In het begin van het jaar verzorgen we de cursus Tuinvogeltelling in het kader van de Nationale Tuinvogeltelling.

Contact en informatie
Werkgroepcoordinator Frans Bokdam, fransbokdam@gmail.com

Enkele foto's van de vogelinventarisatie op golfbaan de Hoge Kleij (foto's: Hans van Zummeren)

Deel deze pagina