Werkgroep Wilde Planten

De werkgroep Wilde Planten houdt zich vooral bezig met onderzoek in het veld. Elk jaar worden een of meer gebieden uitgezocht waar een interessante flora mag worden verwacht. Gewoonlijk wordt dit gedaan in overleg met de eigenaren of beheerders van deze gebieden. Aan het eind van het veldonderzoek (inventarisatie van de flora) ontvangen zij als dank een verslag van het onderzoek. De grotere gebieden worden veelal meerdere keren in het jaar bezocht, maar voor kleine locaties kan één bezoek soms al voldoende zijn.

De onderzoeksgebieden zijn vanwege de bereikbaarheid, in principe alleen in Amersfoort en directe omgeving. Daarnaast worden door de werkgroep excursies gepland naar natuurgebieden die wat verder van huis zijn.

In de praktijk blijkt dat aan de activiteiten van de werkgroep zowel leden met veel ervaring als beginners deelnemen. Iedereen is van harte welkom, want het doel is om naast genieten van de natuur ook van elkaar te leren.

Contact en informatie
Werkgroepcoördinator Arie van den Bremer, a.vandenbremer@telfort.nl

Nieuws en activiteiten
- Zomer 2020 is een vegetatieonderzoek gedaan op Golfbaan de Hoge Kleij, als onderdeel van een brede KNNV natuurinventarisatie ism veel andere werkgroepen (rapport volgt)
- Zomer 2020 heeft de planten werkgroep zeven bermen geinventariseerd in de gemeente Leusden, zie terugblik en Rapport Vegetatieonderzoek bloeiende bermen
- De Planten Werkgroep doet elk jaar mee de landelijke Eindejaars Plantenjacht van FLORON. Dit jaar gaat iedereen ivm corona apart op stap, en verzamelen we de vondsten voor een gezamenlijk overzicht van Amersfoort-Leusden.

Deel deze pagina