Datum: 
dinsdag 26 maart 2019 20:00
Type activiteit: 
Vergadering

 

Geachte leden van de KNNV-afdeling Assen,
Het bestuur nodigt u uit voor onze Jaarvergadering op
dinsdag 26 maart 2019.
We vergaderen in ‘t Duurzaamheidscentrum Assen, Bosrand 2,
Assen, start 20.00 u.

Agenda
1. Opening en mededelingen.
2. Verslag ledenvergadering 6 november 2018 (meegezonden)
3. Jaarrekening 2018 (meegezonden)
Verslag kascommissie 2018, décharge en benoeming kascommissie 2019
4. Bestuurlijk Jaarverslag 2018 (meegezonden)
Eventueel mondeling verslag vanuit de diverse werkgroepen.
Verslag 2018 van de vogelwerkgroep en plantenwerkgroep staan op de website van KNNV-Assen
5. Bestuurssamenstelling
Het bestuur heeft Henk Blouw bereid gevonden om in het bestuur zitting te nemen. Het
bestuur draagt hem voor als nieuw bestuurslid.
Tijdens de vergadering van 6 november is Henk Pijpers opnieuw benoemd tot bestuurslid.
Nieuwe bestuursleden zijn altijd welkom en kunnen zich aanmelden bij het bestuur.
6. Samenwerking met andere organisaties
7. PR-activiteiten en informatievoorziening leden
8. Activiteiten 2019 (waaronder werkgroepen)
9. Rondvraag en sluiting
- o - o - o - o - o - o - o - o -

Na afloop van de vergadering (circa 21.00 uur) vertelt Henk Blouw ons over de Ontwikkelingen op
het landgoed Valkenstijn en kunnen we even gezellig napraten, samen met IVN-leden.

Georganiseerd door: 
Vertrekplaats: 
Duurzaamheidscentrum Assen, Bosrand 2, Assen
Vindt plaats in: 

Deel deze pagina