Datum: 
woensdag 19 juni 2019 20:00
Type activiteit: 
Cursus

 DEZE CURSUS IS GEANNULEERD.

Bij de start van de landelijke ‘Week van de invasieve exoten’ organiseert natuurorganisatie IVN-KNNV Assen een minicursus invasieve exoten. Invasieve exoten zijn planten en dieren die van nature niet in Nederland voorkomen, zich snel vermeerderen en zo inheemse planten en dieren verdringen. Willem Braam houdt een lezing op woensdagavond 19 juni van 20.00 tot 22.00 uur in het Duurzaamheidscentrum in het Asserbos. En op zaterdag 22 juni vertrekt van daaraf om 10 uur de bijbehorende fietsexcursie, onder leiding van Johan Wessel.

Willem Braam: “Ik ga vooral vertellen over planten die zich door hun explosieve groei snel verspreiden in openbaar groen en in het landschap. Ze verdringen andere plantensoorten en kunnen bijvoorbeeld funderingen en dijklichamen aantasten. De planten verspreiden zich zo snel omdat ze veel zaden aanmaken die lang kiemkrachtig blijven, zelfs wanneer ze zijn gemaaid. Daarnaast kunnen afgemaaide stengels weer uitgroeien tot volwaardige planten. Een ander groot verspreidingsrisico is het onderwerken van maaisel en het afvoeren van grond waar nog wortelresten in zitten. Het gaat vaak om water- of oeverplanten die oorspronkelijk als vijver- of aquariumplant in de handel zijn gekomen. Doordat ze krachtig groeien, vormen ze een probleem en aquarium- en vijverbezitters gooien de planten dan in een sloot of kanaal. Daar hebben deze planten nog meer ruimte en voedsel om woekerend verder te groeien. Tijdens schoningswerkzaamheden in het water breken de stengels in meerdere kleine stukken en zo groeit het steeds verder uit.

Al jaren geleden is het begonnen met de Grote waternavel. Inmiddels rukken Parelvederkruid, Waterwaaier en Watercrassula op evenals de Japanse duizendknoop, Reuzenberenklauw en Reuzenbalsemien. Momenteel staan er op de Europese Unielijst al 49 soorten; hiervan zijn er 24 plantensoorten. Ik zal ook ingaan op de maatregelen die genomen kunnen worden om deze invasieve exoten in toom te houden.”

 

Agenda:                 Minicursus invasieve exoten

Data en tijdstip:      woensdag 19 juni om 20.00 uur en zaterdag 22 juni om 10.00 uur

Locatie:                  Duurzaamheidscentrum, Bosrand 2, 9401 SL Assen

Aanmelden:            kai.waterreus@knnv.nl

Kosten:                  € 5,00 voor leden IVN-KNNV Assen en € 10,00 voor niet-leden

 

Japanse Duizendknoop

Georganiseerd door: 
Vertrekplaats: 
Duurzaamheidscentrum in het Asserbos (Bosrand 2, 9401 SL Assen)
Vindt plaats in: 

Deel deze pagina