Presentatie boek “400 jaar Bredase Turfvaart” en première film 

Op 7 september om 17.00 uur wordt in het Princenhaags Museum het boek ‘400 jaar Bredase Turfvaart’ gepresenteerd. De Bredase Turfvaart is een gebied dat in 2018 binnen het project Breda Binnenste Buiten centraal staat.

Het boek

Dit boek vertelt het verhaal van de 400-jarige Bredase Turfvaart. Hoe de aanleg van de turfvaart het land-schap volledig op de kop zette. Het veen ging eraf, de hei kwam er voor in de plek. De Bredase Turfvaart vormde ook de ruggengraat waarlangs het land ontgonnen werd en tal van landgoederen werden gesticht. Ze vormen nu een prachtig, bijna aaneengesloten, lint van 25 km natuur, vanaf de Belgisch-Nederlandse grens tot diep in de stad Breda. In het boek worden vanaf bron tot monding de diverse landschappen beschreven. Ook de geschiedenis vanaf de ijstijd tot nu komt in kort bestek aan de orde. Zonder die geschiedenis kan het landschap en de natuur niet worden begrepen. Het boek biedt dus een reis door ruimte en tijd en is rijk geïllustreerd met foto’s en kaarten.

Auteur: Charles Schils
Uitgever: Werkgroep Breda Binnenste Buiten
Aantal pagina’s: 96
Prijs: € 9.90
Financieel mogelijk gemaakt door: IVN Mark & Donge en KNNV Breda

Verkrijgbaar via:
- Princenhaags Museum: Haagweg 334, 4813 XE Breda.
- In de reguliere boekhandel.
- Via email bij Aat Rietveld: yoga.riet@ziggo.nl

Inlichtingen:

Charles Schils 076-5223868 / cschils@ziggo.nl

Presentatie boek en tentoonstelling 400 jaar Turfvaart Breda

Overige activiteiten rondom het weekend van 7, 8 en 9 september

Op vrijdag openen de wethouders de Bie en de Beer in het Princenhaags museum de tentoonstelling 400 jaar Turfvaart en Bieloop. Deze tentoonstelling is te zien tijdens de open monumentendagen op 8 en 9 september. Het Princenhaags museum is dan open van 12.00 tot 17.00 uur.

Toegang gratis (i.v.m. open monumentendag). Naast de presentatie van het boek gaat ook de documentaire van John Vegt over de Turfvaart in première.

Op zondag 9 september

organiseert het Fietsgilde de Baronie een fietstocht langs de Turfvaart. Onder begeleiding bezoeken de fietsers markante punten bij de Turfvaart.
Start bij het museum. 
Kosten € 3,00 te voldoen bij het startpunt.
Op die dag kan men ook met oude stadbussen van Breda centrum via museum naar het buitengebied rijden.

De tentoonstelling

is nog tot eind 2018 te bezoeken op:

  • Zaterdag 22 en zondag 23 september van 13.00 tot 17.00 uur
  • Zaterdag 13 en zondag 14 oktober van 13.00 tot 17.00 uur
  • Zaterdag 10 en zondag 11 november van 13.00 tot 17.00 uur
  • Zaterdag 8 en zondag 9 december van 13.00 tot 17.00 uur
  • Zaterdag 22 en zondag 23 december van 13.00 tot 17.00 uur

De tentoonstelling is een samenwerking van: Fietsgilde de Baronie, KNNV Breda, Waterschap Brabantse Delta, Wijkraad Breda Zuidwest buitengebied, IVN Mark & Donge, John Vegt Video, Pien Storm van Leeuwen en het Princenhaags museum.

Charles Schils, projectcoördinator Breda Binnenste Buiten

 

Deel deze pagina