De laatste lezing (16 april '12) ging over de betekenis van biodiversiteit en de praktische invulling in een aangelegde tuin aan de Prof Cobbenhagenlaan in Tilburg. Ben Delbaere, verbonden aan het ECNC, stond vooral stil bij de betekenis van biodiversiteit.
Biodiversiteit is ons natuurlijk kapitaal. We danken er ons voedsel, onze kleding, onze bouwmaterialen en onze medicijnen aan. De kwaliteit van de biodiversiteit bepaalt de kwaliteit van ons leven. Biodiversiteit omvat de complete biologische rijkdom van onze planeet. Bij biodiversiteit gaat het om de variatie in genen, de bouwstenen die noodzakelijk zijn voor ons dagelijks bestaan. Biodiversiteit gaat ook over de variatie in soorten. Er zijn nu 1,5 miljoen soorten bekend, waarvan de aaibare soorten (grote dieren )duidelijk meer aandacht krijgen dan de vele nog te ontdekken kleinere organismen. Tot slot gaat biodiversiteit ook over de variatie in ecosystemen. Hieruit zijn de ecosysteemdiensten voortgevloeid. Een mooi voorbeeld is een gebied  bij New York waar door massale boskap ten behoeve van woningbouw de grond geheel wegspoelde door het te snel afstromen van het regenwater. De oplossing was: herstel het ecosysteem. Na herstel van het bos werd het regenwater weer door de bomen opgenomen en verliep het afstromen van het water veel langzamer waardoor van afspoeling geen sprake meer was.
Als we in de toekomst over nieuwe voedingsmiddelen of nieuwe medicijnen willen beschikken dan zullen we ons biologisch kapitaal verstandig moeten beheren. Dit geldt over de grenzen, maar ook onze naaste omgeving.

Ronald Kusters, verbonden aan Brouwers Groenaannemers, liet ons zien hoe je een tuin kunt inrichten gebaseerd op biodiversiteit. De tuin dient als voorbeeld wat in een stad mogelijk is op het gebied van duurzaamheid en biodiversiteit.
In deze Reitsetuin zijn vijf verschillende leefgebieden aangelegd:  een grasland met dotterbloemen, tuin met stinsenplanten, een vlindertuin en een poel en muurtjes voor insecten en muurplanten Planten en diersoorten krijgen daar de mogelijkheid om zich te ontwikkelen.
Uitgangspunt hierbij is om zoveel mogelijk gebruik te maken van gebiedseigen materialen zoals leem voor de aanleg van poelen of hergebruik van materialen. Een voorbeeld is het ombouwen van ijzeren fietsenrekken tot pergola’s. Voor de aanleg van paden is gebruik gemaakt van gerecycled beton, afkomstig uit de naaste omgeving. Het terrein heeft nog wel een aantal jaar nodig om te volgroeien.
In de buurt: De tuin, gelegen aanhoek Ringbaan West – Cobbenhagenlaan te Tilburg, is zeker een bezoek waard.
Jacques Rovers

Deel deze pagina