De laatste groepsactiviteit, voordat Corona toesloeg, was het practicum bodemkunde op 12 februari. Het was bedoeld als aanloop naar het veldwerk in natuurgebied “Gilzewouwerbeek” ten oosten van Bavel. Daarmee willen we ontdekken waar de beek in vervlogen tijden heeft gestroomd en wat de relatie is tussen de bodemgesteldheid en de natuur die er afhankelijk van is. In de eerste plaats is dat de vegetatie maar ook veel andere levensvormen zijn er mee verbonden.
Van dat veldwerk is niets terecht gekomen. Bodemkundig onderzoek is nieuw voor onze werkgroep. Zeker in het begin moet je ervaring opdoen door in kleine groepen te boren en samen de opgeboorde grond bestuderen, conclusies trekken en de resultaten noteren. Dat lukt niet als je 1 ½ meter afstand van elkaar moet bewaren.


Het projectgebied

Contact met werkgroep Gilze
Toch heeft de werkgroep niet helemaal stil gezeten. Zo zijn er contacten gelegd met een werkgroep in Gilze. Daar streven ze ernaar om een deel van de Gilzewouwerbeek weer haar oude loop terug te geven in combinatie met natuurontwikkeling. Onze werkgroep mag boorervaring opdoen bij één van haar leden in een weiland langs de Gilzewouwerbeek. In dat weiland ligt een verborgen deel van de oude beekloop.

Wat is er wel gedaan
Een aantal leden is bezig met studie naar het gedrag van beken in dekzandlandschappen. Kennis daarvan kan worden ingezet bij het interpreteren van de toekomstige boorresultaten.
Ook zijn een aantal houten zandlinealen voorzien van een degelijke laklaag en wordt er gewerkt aan een communicatieplan. Als onderdeel daarvan is het de bedoeling een documentaire van de projectuitvoering te maken. Een voorlopig concept van het script is klaar.
Enkele leden, die ook lid zijn van de plantenwerkgroep, gaan aan de slag met vegetatie-verkenning in het projectgebied. Die verkenning kan worden gebruikt als houvast bij het uitzetten van de raaien waarlangs later geboord gaat worden. Maar we kunnen pas echt aan de slag als het besmettingsgevaar is geweken. Om die reden is ook de in juni geplande excursie naar Zuid-Limburg afgezegd tot dat er geen risico’s meer zijn.

Deel deze pagina