Op 21 april jl. ging in het centrum van Breda het project ‘Green Quays’ van start.Groene kades proefpanelen

Dit project is onderdeel van een groots plan om de Mark weer door de stad te laten stromen.
Vóór 1939 stroomde de Mark via het traject van de Markendaalseweg naar de haven. De haven was oorspronkelijk een onderdeel van de rivier. De haven werd uiteindelijk pas in 1964 gedempt, maar werd in 2007 weer geopend. En nu moet de rest van de rivier weer gaan stromen.
Eén van de doelen is om op deze manier weer wat meer natuur in de stad te brengen. Vergroening draagt onder andere bij aan verkoeling van de stad.
Iets wat tegen die vergroening werkt is zijn dat er veel drukte (bootjes, terrasjes, evenementen, e.d.) langs het water gaat ontstaan.

Wat houdt dat ‘Green Quays’ project nu precies in?

Voor de aanleg van groene kades is informatie nodig over de optimale opbouw van een kademuur.
Dus welk type baksteen en welke samenstelling van de mortel. Het is al heel lang bekend dat kalkrijke mortel veel geschikter is voor de ontwikkeling van interessante muurvegetatie. Een andere factor van belang is de positie ten opzichte van de zon.
De geplaatste proefpanelen laten een variatie zien in mortelsamenstelling en baksteentypen. Bovendien zijn er enkele verschillende structuurelementen aangebracht. De helft van de proefpanelen hangt langs de Markendaalseweg (schaduwzijde) en de andere helft langs de Nieuweweg (zonzijde).
Over een jaar moet besloten worden welk type kademuur het meest geschikt is. Omdat spontane begroeiing van de muren veel langer dan een jaar op zich zal laten wachten zijn er door medewerkers van Floron planten in kleine holtes van de panelen aangebracht. Het gaat om muurleeuwenbek en kruipklokje. 

In 2021 moet er een 175 meter lange natuurinclusieve kademuur gebouwd worden in het traject van de Nieuwe Mark langs de Nieuweweg. De bevindingen met de proefpanelen spelen dan een belangrijke rol. In de kademuur komen een aantal speciale boomvakken voor verschillende bomen en struiken. In de kademuur komen ook plekken die als broedruimte voor vogels kunnen dienen en onder water komen schuilplekken voor o.a. vissen. Ook mogelijke verblijfplaatsen voor insecten worden niet vergeten.
Kortom een stadsnatuurreservaat.

Met de constructie van de 175 meter lange kademuur wordt het ‘Green Quays’ project afgesloten.
De resultaten van dit project, een testfase, dienen vervolgens als uitgangspunt voor de vergroening van het hele traject van de Nieuwe Mark.
Het ‘Green Quays’ project wordt gesubsidieerd door de EU.
De oplossingen die binnen dit project worden bedacht, getest en uitgevoerd, kunnen vervolgens ook door andere Europese steden worden gebruikt.

Van begin af aan zijn er veel partijen betrokken geweest bij het maken van alle plannen.
Naast de Gemeente Breda zijn dat Natuurplein de Baronie (en dus ook de KNNV-afdeling Breda), Ravon, Floron, de TU Delft, Wageningen University & Research, Waterschap Brabantse Delta, Boomkwekerij Van den Berk en BLASt (Bredaas platform voor Landschap, Architectuur en Stedenbouw).

Zie ook de informatie op de website van Natuurplein
https://www.natuurpleindebaronie.nl/groene-kaden/

Deel deze pagina