Een succesvolle gewestelijke excursie op 19 september onder leiding van Bart Hoeymans naar het Merkske. De verschillende Brabantse gewesten waren goed vertegenwoordigd.

Na een korte inleiding in café in Holland zijn we op stap gegaan in dit bijzondere landschap met zijn vele populieren, kruidenrijke graslanden met planten als moerasstreepzaad  en zijn rijke insectenpopulatie waaronder de bosbeekjuffer. De wateren herbergen soorten als kopvoorn, bermpjes, kleine modderkruiper en riviergrondels
In een van de poelen had Bart een fuik uitgezet waardoor we de verschillende salamanders waaronder de kamsalamander van dichtbij konden bewonderen.

Na de lunch in de Klapekster in Wortel-Kolonie-kolonie hebben we in de Broskens de poel bezocht waar vorig jaar de boomkikker is geherintroduceerd. Een poel te midden van een weelderig braamstruweel. Het was helaas te koud om de boomkikker al te zien.
Het gebied langs ’t Merkske, in onze regio een landschappelijk juweeltje.

Jacques Rovers

Deel deze pagina