Jaarverslag 2018 Insectenwerkgroep

De insectenwerkgroep is een samenwerkingsverband van het Bredaas Bijenhouderscollectief, IVN Mark & Donge en KNNV Breda. Bekeken wordt of het wenselijk is de werkgroep onder te brengen bij de federatie Natuurplein de Baronie.

1.Vlinders

1.1 Vlinderroutes
In 2018 zijn door de leden acht vlinderroutes gelopen volgens de methode van de Vlinderstichting en de waarnemingen zijn ook aan de Vlinderstichting gerapporteerd. Daarnaast worden de gegevens uit de gemeente Breda ook aan de gemeente doorgegeven. Verder wordt al meer dan 10 jaar op de Vliegbasis Gilze-Rijen vlinders geteld en gerapporteerd. Ook op de befgraafplaats Zuylen en het gebied bij de Roskam worden vlinders geteld. Een bijzondere waarneming is de keizersmantel bij Wolfslaar.

1.2 Vlinderdag
Elk jaar wordt door enkele leden in maart de landelijke Vlinderdag bezocht.

1.3 Nachtvlinders
Eind april heeft Jurriën van Dijk van de Vlinderstichting een lezing gegeven over nachtvlinders, vooral gericht op het waarnemen ervan. Dit is gevolgd door een inventarisatieavond in de natuurtuin Wolfslaar in juni. Materiaal voor het waarnemen is door de gemeente Breda ter beschikking gesteld.

2. Bijen

2.1 Bijengroep

In 2018 is een Bijengroep van ongeveer 14 personen actief geweest door het volgen van cursusavonden en het houden van excursies. Stapsgewijs wordt de groep entomologische kennis en vaardigheden bijgebracht. Determineren, prepareren, vangen.
Inmiddels beschikt nagenoeg iedereen over een binoculair, een net en de nieuwe goede veldgids voor bijen. Er zijn twee cursusavonden in Wolfslaar en twee in Tilburg.
2.2 Inventarisatie
In 2018 is de begraafplaats Zuylen geïnventariseerd op bijen en wespen en op een gebied aan de Roskam. Er heeft ook rapportage plaatsgevonden aan de gemeente en directie van Zuylen. Op Gilze-Rijen wordt al meer dan 10 jaar door een lid bijen en wespen geïnventariseerd. Daarnaast zijn door de individuele leden twee soorten bijen geteld op de diverse locaties: de slobkousbij en de klimopbij. Van de laatste soort is vastgesteld dat die een explosieve uitbreiding kent in Breda.
2.3 Bescherming & voorlichting
Tijdens de reguliere imkercursus van de NBV werd, geïnspireerd door de insectenwerkgroep, ook in 2018 ruim aandacht besteed aan solitaire bijen en het beïnvloeden van de leefomgeving van “bestuivende insecten”. Er is een lezing gehouden over wilde bijen op de jaarlijkse imkerdag van de Nederlandse Bijenhoudersvereniging.
Er zijn afspraken en een conceptdraaiboek voor een bijenfilm. Bij de plantenteler Van Aert in de Rith zijn afspraken gemaakt voor een schouw t.b.v. bijvriendelijk inrichten van zijn percelen.

3. Libellen

De libellengroep zit nog in de beginfase. Onder leiding van de coördinator Jeroen Stoutjesdijk is vanaf begin mei naar libellen gekeken in en rond de natuurtuin Wolfslaar. De waarnemingen worden doorgegeven aan de Vlinderstichting.

4. Plannen 2019

- Dezelfde vlinderroutes zullen worden gelopen, zo mogelijk uitgebreid met nieuwe routes.
- Vanaf eind april wordt eens per maand een inventarisatieavond voor nachtvlinders georganiseerd.
- Daarnaast zal incidenteel op Gilze-Rijen naar bijzondere soorten vlinders, bijen en wespen worden gekeken. Zeer waarschijnlijk wordt het terrein van de vereniging IJsvermaak aan de Mark bij- en vlindervriendelijk ingericht en zal het terrein meerjarig worden geïnventariseerd op vlinders, wespen en bijen. De inventarisatie op Zuylen wordt in 2019 voortgezet. - - Daarnaast wordt in het kader van de ‘De nieuwe Mark’ in de stad geïnventariseerd, langs de nieuwe loop en stroomopwaarts. Een punt van aandacht is dat de individuele leden hun waarnemingen ook gaan doorgeven op ‘Waarneming’.
- Er zal, bij voldoende belangstelling, weer een cursus “kijk op bijen” worden georganiseerd. Tijdens de imkercursus van de NBV zal weer ruim aandacht aan solitaire bijen en de leefomgeving van “bestuivende insecten worden gegeven.
- In overleg met de gemeente realiseren van twee bijenreservaten. Eén in park het Lies en één langs de plukroute nabij de Bijloop in Princenhage in samenwerking met Stichting Maatschappelijke opvang en het BBC.
- De leden van de bijenwerkgroep zullen regelmatig de inmiddels geplaatste bijenhotels observeren.
- Voor het voorjaar is een themadag ‘spinnen’ gepland.

Aad van Diemen, coördinator insectenwerkgroep

Argynnis paphia Valpelline

Argynnis paphia Valpelline

Colletes hederae, Valkenhorst

Colletes hederae, Valkenhorst

Deel deze pagina