Inzaaien van bermen, perceel randen met kleurrijke bloemenmengsels is hot.
Heel begrijpelijk dat men zich wil inzetten om het bloemenarme platteland weer bloemrijk te maken en zo de insecten te helpen.

Het klinkt erg sympathiek en vele organisaties reiken zelfs bloemzakjes uit om deze op allerlei plaatsen laten uitstrooien.
In dit kader is er dit jaar zelfs een landelijke inzaai dag georganiseerd.

Maar helaas het is niet allemaal halleluja met deze goed bedoelde acties.
Geleidelijk beginnen er tegengeluiden te komen om laten zien dat het allemaal wat minder simpel is dan het lijkt en dat alleen een bloemrijke berm of perceel rand niet voldoende is om de natuur weer goed te herstellen.

In NRC van 27 maart stond een uitgebreid stuk hierover van Joop Schamineé, hoogleraar plantensociologie in Wageningen ziet: https://www.nrc.nl/nieuws/2020/03/27/fleurige-zaadmengsels-bedreigen-ned...
Ook vanuit Floron is gereageerd op het inzaaien van veelkleurige bloemenmengsels via een artikel op Nature Today. https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=26092
Hopelijk dragen deze artikelen bij aan een wat meer genuanceerde kijk op het inzaaien met wilde bloemenmengsels.

Jacques Rovers, coördinator Plantenwerkgroep

Deel deze pagina