Onze werkgroep heeft sinds enkele jaren het probleem dat voor mossen interessante gebieden in de omgeving van Breda door ons al zijn ‘afgegraasd’. Vanaf midden 2009 verlenen we nu assistentie aan de combinatie van  de mossenwerkgroep van afdeling Tilburg met de over gebleven mossenwerkgroep van de opgeheven afdeling Den Bosch. Deze laatste groep heeft zich verenigd met de werkgroep van Tilburg tot de mossenwerkgroep Den Bosch – Tilburg. Wij waren een welkome versterking met de ervaring van veel onderzoeken.

Het rapport van de inventarisatie van het gebied rond Hoeven en Bosschenhoofd is dus tot dusver het laatste door onze groep voltooide project.
Intussen werkten we mee aan de volgende onderzoeken van de werkgroep Den Bosch – Tilburg:
Eendenkooi Maaspoort:  05/02/10 – 21/05/10
Eendenkooien Rijskampen: 19/04/10 – 18/06/10
Fort Crèvecoeur: 14/01/11 – 25/03/11
Zorgpark Voorburg: 15/04/11 – 26/08/11

Na Zorgpark Voorburg  zijn we gestart met het inventariseren op het terrein van Psych. Ziekenhuis Coudewater bij Rosmalen. Dit bestaat voor een deel uit een verzameling gebouwen in een parkachtige omgeving, een open gebied met o.a. een golfterrein en een gemengd bos. Dit onderzoek zal omstreeks de jaarwisseling zijn afgerond.
Van onze groep werd aan de inventarisaties deelgenomen door Chris Buter, Hans Schoorl en ondergetekende. Ook Peter van Ruth was regelmatig van de partij. Behalve de mossen noteerde hij ook de planten die we zagen.
Verder waren Chris Buter en ondergetekende half 2011 gestart met het inventariseren van De Rekken, een natuurgebied van SBB aan de zuidoever van het Wilhelminakanaal tussen  Dongen en Tilburg. Helaas is Chris na kortstondige maar ernstige gezondheidsproblemen op 20 oktober 2011 overleden.
Daar het gebied te ruig is om als iemand van mijn leeftijd daar alleen in te gaan is dat onderzoek gestaakt.
Met het overlijden van Chris verloren we een raadsman met veel kennis van biologie en in het bijzonder de bryologie maar bovenal een zeer geziene medewerker met uitgesproken meningen. Zijn afwezigheid wordt in de groep steeds gevoeld.
Voor 2012 verwachten we dat we voorlopig door gaan met onderzoeken in de omgeving van Den Bosch     

H.Backx

Deel deze pagina