Lezingen door KNNV afdeling Breda

De werkgroepen verzorgen regelmatig een lezing over het onderwerp van hun interesse. Soms worden gastsprekers uitgenodigd, soms worden de lezingen door de leden van de werkgroep zelf verzorgd.

Toegankelijkheid

De meeste lezingen zijn toegankelijk voor zowel leden als niet-leden. Dit wordt steeds in de agenda vermeld. Voor eventuele vragen kunt u altijd terecht bij het secretariaat via secretaris@breda.knnv.nl

Kosten

De kosten verschillen per lezing en zijn afhankelijk van de spreker, huur van de locatie, prijs van de consumpties en zijn altijd redelijk. Prijzen worden steeds bij de activiteit aangegeven.

Locatie

Lezingen worden gegeven in Duurzaam leslokaal Boerderij Wolfslaar, tenzij anders aangegeven.

Deelname

Voor mogelijke deelname, aanmelden, prijs, inhoud van de activiteit en dergelijke: Check voor actuele informatie steeds even de Agenda.

 

bloeiende berm

Deel deze pagina