KNNV Breda heeft weer een mossenwerkgroep

Sinds maart 2017 heeft KNNV Breda (weer) een mossenwerkgroep. De werkgroep is vooral in het winterhalfjaar actief.
Van begin oktober tot eind maart gaan we op pad om mossen te zoeken in de omgeving van Breda. De waarnemingen worden daarbij doorgestuurd naar een landelijke databank, de verspreidingsatlas.  Dit kan zowel door middel van het invullen van een streeplijst, als door gebruik te maken van de NOVA-app, waarmee waarnemingen in het veld meteen worden ingevoerd en later ge-upload naar de databank.

Elke maand een middag op zoek naar mossen

We gaan elke maand een zaterdagmiddag op zoek naar mossen in natuurgebieden rond Breda.  
Aansluitend hebben we dan een woensdagavond waarop we de verzamelde mossen nader bekijken, determineren en bespreken. Hierbij maken we gebruik van binoculairs, een microscoop en veel mossenflora’s.  Deze bijeenkomsten vinden plaats in een van de leslokalen Boerderij Wolfslaar en dienen vooral voor het uitwisselen van kennis. Soms zal er een bepaald thema belicht worden. Ook vondsten vanuit andere, individuele, excursies  komen dan aan de orde.

Extra activiteiten

Het streven is om elk jaar een extra activiteit te organiseren, bijvoorbeeld een workshop of korte cursus, waarbij een deskundige op een bepaald mossengebied wordt uitgenodigd. Dit kan ook in de vorm van een excursie zijn, waarbij we naar een interessant mossengebied gaan. Zulke excursies worden dan aangemeld bij de landelijke mossen- en korstmossenwerkgroep BLWG (zie website www.blwg.nl), zodat ook mossenliefhebbers uit de wijdere omgeving kunnen aansluiten.  De excursies van de BLWG vormen een goede en leuke manier om veel kennis over mossen op te doen en worden door het hele land georganiseerd.

Contact

Wil je meer weten over de mossenwerkgroep Breda? Of wil je een keer meedoen met een van onze excursies of werkgroepavonden?
Neem dan contact op met onze coördinator Colinda van Meer, telefoon 076-593 4067 of stuur een mailtje naar breda@knnv.nl.  Je krijgt dan informatie over waar we gaan inventariseren en hoe laat. Onze activiteiten worden ook vermeld in de agenda van KNNV Breda.

Planning 2020/2021 >>>

 

Mossen

Verslag mossenwerkgroep 2019/2020

Verslag 2018

Deel deze pagina