donderdag 19 april 2018

19 april 2018 verzorgt de West Brabantse Vogelwerkgroep (WBVwg) een lezing over de Huiszwaluw.  Luci van Engelen geeft deze lezing namens de Vogelbescherming.

Zij komt ons boeiende weetjes vertellen over dat zwart-witte vogeltje dat graag onder de daken/goten van onze huizen broedt. Maar die mogelijkheid wordt steeds kleiner, mensen (ver)bouwen hun huis vaak zo, dat dat niet meer mogelijk is.
Daarnaast neemt het aantal insecten de laatste jaren dramatisch af. Kortom ze hebben het moeilijk. Luci gaat vertellen over onderzoeken, uitkomsten, hun trekroutes en hun verblijf in …….. ja waar eigenlijk?

Dat hoort u tijdens de lezing waarvoor U als groene werkgroep in (West-)Brabant van hartelijk uitgenodigd wordt. Toegang is gratis.

Tot 19 april 2018 om 20.00 uur in De Wegwijzer, Steendorpstraat 2 in Breda.

 

 

Deel deze pagina