woensdag 28 november 2018

Nieuwe werkgroep Natuurontwikkeling en –beheer, Natuurplein de Baronie

De verenigingen binnen Natuurplein willen graag de activiteiten met betrekking tot natuurontwikkeling bundelen. Daarom is besloten te komen tot de oprichting van een nieuwe werkgroep ‘Natuurontwikkeling’.

We willen graag een eerste opstartbijeenkomst organiseren met iedereen die belangstelling heeft voor natuurontwikkeling, daarin wil participeren en/of een idee heeft hoe een dergelijke werkgroep kan functioneren.

Waar:    Boerderij Wolfslaar, Wolfslaardreef 95, Breda.
Tijd:       20.00 uur op 28 november a.s.

Er is een voorlopige taakomschrijving opgesteld. Deze taakomschrijving zal ook aan de orde komen tijdens de opstartbijeenkomst.

Werkgroep Natuurontwikkeling en –beheer  :   doel en werkwijze,   concept

Domein: natuurontwikkeling en natuurbeheer in de Baronie.
Doel: Stimulering ontwikkeling nieuwe natuur en instandhouding bestaande natuur. 
Middel:

  • actief meedenken bij plannen voor natuurontwikkeling;
  • betrokkenheid via samenwerking, kennisuitwisseling, duiding van inventarisaties en onderzoek;
  • bundeling en ontwikkeling van expertise.

Werkwijze:

  • Bijeenkomst circa 1x per maand
  • Koppeling met het bestuur NPB en coördinator beginspraak via een vast persoon.
  • Tenminste tweemaal per jaar afstemming met de overige onderdelen van NPB over de aandachtsgebieden.

Bij formele reacties door NPB naar organisaties en personen vooraf overleg met het bestuur.

Bestuur KNNV Breda

 

 

 

Deel deze pagina