woensdag 30 december 2020

Bericht van Vogelbescherming Nederland en Zoogdiervereniging:

Vogelbescherming Nederland en de Zoogdiervereniging hebben de handen in één geslagen voor het project ‘Heel Brabant bouwt natuurinclusief’, een draagvlakproject waarmee we het belang van natuurinclusieve bouw, renovatie en gebiedsinrichting onder de aandacht willen brengen.

Bij het uitdragen van onze natuurinclusieve boodschap kunnen we alle hulp goed gebruiken, ook van vrijwilligers met een warm hart voor vogels, vleermuizen en natuur in het algemeen!
Daarom organiseren we in 2021 verschillende informatiebijeenkomsten speciaal voor vrijwilligers, om hen kennis te laten maken met onze toolbox voor natuurinclusief bouwen (www.bouwnatuurinclusief.nl), en de website Mijnvogeltuin.nl, gericht op natuurvriendelijke tuininrichting.

Uw leden zijn van harte uitgenodigd voor de bijeenkomsten met als thema ‘Natuurinclusief bouwen & natuurvriendelijke tuinen’.
Zou u als vereniging deze uitnodiging -met in de bijlage meer inhoudelijke details en informatie over de data en locaties- alstublieft onder uw leden willen verspreiden?
Ook stellen we het op prijs als u deze workshops opneemt in de agenda van uw website en/of ledenblad.
Bij voorbaat dank daarvoor!

logozv

Deel deze pagina