In onze laatste Nieuwsbrief hebben we aangegeven dat de plantenwerkgroep met een digitale basiscursus wilde planten was gestart. Uit de aanvullende oproep voor nieuwe cursisten hebben zich nog vier deelnemers gemeld. Het totaal aantal deelnemers bedraagt nu 17.

Elke twee weken is een nieuwe opdracht op de website geplaatst. Inmiddels zijn er nu 7 families aan de orde geweest.
Op verzoek van de cursisten hebben we inmiddels ook twee fysieke bijeenkomsten georganiseerd, gewoon in de tuin bij een van de docenten. Je merkt dan toch dat het elkaar ontmoeten en gezamenlijk determineren een extra stimulans geeft. Tijdens deze bijeenkomsten hebben we, aan de hand van levend materiaal, uitgebreid kunnen oefenen met de Veldgids.
Van half juli tot half augustus hebben we even een pauze. Daarna zullen er nog een of twee opdrachten uitgaan.
Eind augustus hebben we met de deelnemers een veldexcursie gepland om al het geleerde in praktijk te brengen.

Wat hebben we zelf geleerd?
De gehanteerde werkwijze, starten met een opdracht en daarna pas een reactie, is ons goed bevallen en zullen we ook in de toekomst blijven hanteren. Het is minder vrijblijvend en je krijgt veel beter door waar de vragen en lastige onderdelen zitten. Hierdoor kun je ook gerichter door de te behandelen stof lopen.

Wat betreft de activiteiten van de plantenwerkgroep.
De inventarisaties in de regio Breda gaan wel door, maar slechts in kleine groepjes.
Gezien het aantal inmiddels gestreepte km-hokken heeft Corona zeker geen negatieve uitwerking gehad op de inventarisaties. Voor sommigen was er door andere werkomstandigheden meer ruimte om alleen of in klein verband op stap te gaan. Op dit moment staat de teller al op 

Jacques Rovers, coördinator plantenwerkgroep29 geïnventariseerde km-hokken, met speciale dank aan Erik-Jan Beenackers die hiervan een groot aantal voor zijn rekening nam.
Het is wel lastig om de samenhang binnen de plantenwerkgroep in stand te houden. We proberen nu met wisselende groepjes op stap te gaan, zodat wel elkaar toch met enige regelmaat kunnen treffen en kennis kunnen uitwisselen.

Jacques Rovers, coördinator plantenwerkgroep

 

digitale plantencursus

Deel deze pagina