1. Ulvenhoutse Bos: Natura 2000 gebied. Zie het verslag in het menu hiernaast.

2. Nieuwe natuur

3. Stadsplanten van Breda

De inventarisatie van de stadsplanten van Breda is een project van de KNNV, afdeling Breda en het IVN, afdeling Mark & Donge.
De resultaten zijn te zien op de website: www.stadplantenBreda.nl

 

Deel deze pagina