BERICHT VAN DE MOSSENWERKGROEP – winter 2019/2020

Voor de mossenwerkgroep loopt het seizoen alweer bijna ten einde.
Deze winter zijn we voor het eerst twee zaterdagen in de maand op pad gegaan en hebben we ook voor het eerst onze aandacht gericht op slechts één gebied.

Deze winter was dat het gebied van de Gilzewouwerbeek.
Dit gebied is eigendom van de Gemeente Breda en bestaat uit grasland, een klein bosje, braamstruweel, diverse poelen en de beek. We hebben de kilometerhokken 118-397 en 117-397 goed nagespeurd op mossen, gemiddeld met zes personen per middag.
Interessant was te zien dat de leeftijd van de poelen steeds het meer of minder voorkomen van soorten bepaalde. Dit was ook het geval in de graslanden, waar ook een meer of minder diep afgegraven bovenlaag de variatie beïnvloedde.
Naast de te verwachten algemene soorten troffen we landelijk zeldzame soorten aan, allemaal soorten van een pioniermilieu.
Het grasland was op plaatsen zo kort afgemaaid, dat de grasmat beschadigd was, wat voor mossen uitermate goede plekken zijn om zich te ontwikkelen.

We vonden daar dan ook bijzondere soorten als Oermos, een Goudkorrelmos, wat na microscopisch onderzoek van de sporen Klein goudkorrelmos bleek te zijn, en Gewoon wintermos. Voorts Groot kortsteeltje en Bolletjespeermos.
In de slootkant vonden we onder andere Gewoon kleimos en Gewoon draadmos.
Op de flauwe (min of meer kale) hellingen van de oevers van de poelen vonden we onder meer Beekstaartjesmos, Ongenerfd eendagsmos, Goudsikkelmos, Geplooid sikkelmos en Gewoon vetmos.
Op de werkgroepavonden werden met behulp van binoculairs en microscopen deze soorten nog eens beter bekeken.
Het project Gilzewouwerbeek is inmiddels afgerond.
Tijdens de resterende excursies gaan we op zoek naar meer pioniersoorten op bedrijventerrein Breepark.

Colinda van Meer, coördinator werkgroep mossen

 

Deel deze pagina