Zondag 11 april 2010 was het weer zover. De 31e Vlaamse Ardennendag werd vorig jaar al een week vroeger gehouden dan daarvoor gebruikelijk, nu gingen we nog een week vroeger op pad.

Dit jaar hadden we voor de morgenuren een bezoek aan de Boterhoek bij Michelbeke-Brakel geboekt en voor de middag de Munninckbosbeekvallei bij Beerlegem. Zoals gewoonlijk hadden we voor beide delen van de dag ook een tweede keus opgegeven. En dat kwam goed uit, want enkele weken vóór de Ardennendag werd ontdekt dat de gids voor de Boterhoek voor die morgen verhinderd was en er was geen vervanger beschikbaar. Gelukkig was onze tweede keus voor de morgen nog niet bezet zodat we daarnaar over konden schakelen. Dat werd toen Bos ter Eecken bij Ronse-Luise-Marie.

Zo stonden 's morgen drie auto's klaar voor de start. Twee wagens met acht leden van onze afdeling en één wagen met vier deelnemers van de afdeling Tilburg. Ronse ligt een stukje zuidelijker dan de andere gebieden en de rijtijd van 2 uur (incl. onderweg koffiestop en "pinkelen") is normaal al aan de krappe kant. Daarom werd onderweg zoveel mogelijk de toelaatbare maximum snelheden ter plaatse aangehouden en de koffiestop ingekort. Die koffiestop liep ondanks dat toch 5 minuten langer uit dan de bedoeling omdat altijd iemand nog even "naar achteren" moet. Toch zagen we kans om klokslag 9 uur bij de kerk in Louise-Marie aan te komen.
We verwachtten daar als normaal bij de kerk te kunnen parkeren maar alle parkeerplekken waren daar bezet. Toevallig startte die dag in dit dorp ook een groot wandelgebeuren. Maar de organisatie was daar goed geregeld; we werden verwezen naar een geïmproviseerde parkeerplaats op een weiland daar vlakbij in de buurt. Daar waren ook Harrie en Rina Manniën al aanwezig, die al eerder naar België waren afgereisd als aanloop voor een vakantietrip door Zuid-Europa.

Met 14 deelnemers was nu de groep compleet en maakten we kennis met onze gids voor de morgen.

Vanaf de parkeerplaats liepen we een stukje een weg op zodat we buiten de drukte van de wandelaars kwamen en vandaar ging het via een zijpad het bos in.
Op dit punt werd het looptempo bijna nul vanwege de planten die zo nodig gedetermineerd moesten worden (en ook gefotografeerd). Eén van de eerste plantensoorten die we in grote getale zagen waren de Bosanemonen. Ook zagen we al gauw de Paarse schubwortel.
Het pad ging nogal steil op en neer en was op de lagere delen goed nat en glibberig dus het was goed uitkijken om niet uit te glijden. Maar omdat we toch telkens na een paar meter weer stil stonden kon men op z'n gemak over deze gladde stukken heen komen. Plaatsen waar we het langst stil stonden waren bij de groeiplaatsen van o.a. Adelaarsvaren, Slanke sleutelbloem, Eenstijlige meidoorn e.d..
Vooral de grote oppervlakken met Wilde hyacint werden lang bewonderd en gekiekt. Het is niet te doen hier alle gevonden plantensoorten te beschrijven. Zie daarvoor de lijsten van de genoteerde waarnemingen.

De tijd vloog ongemerkt snel om zodat we eerder dan verwacht weer naar de auto's moesten terugkeren om naar kasteel Lilare te rijden voor de lunch. Daar onze gids daar ook heen ging bood hij aan voor ons uit te rijden. Hoewel wij duidelijke routekaarten hadden gekregen vonden we dat wel gemakkelijker, dus wij braaf achter hem aan rijden. Maar dat werd lachen. Toen we Brakel in reden moesten we volgens de routekaart op een kruispunt rechtdoor maar de gids ging rechtsaf en daarna linksaf de N80 op. Maar ja; hij zou wel een betere route kennen. Nee dus; na een lange rit werd gestopt om de weg te vragen. Zo kwamen we via Sint-Marie-Oudenhove toch bij het kasteel, maar nu van de andere kant!

Na de lunch, vergezeld van soep en het inslaan van o.a. mattetaarten, reden we vervolgens via de routebeschrijving naar Beerlegem. Daar werden we opgewacht door de gids, Laurent Flostroy met vriendin en hond. Na het invullen van de presentielijst en een toelichting over het te bezoeken gebied gingen we op pad.
Het eerste deel van deze rondwandeling ging overwegend over wegen door het open veld. De uitbundige en gevarieerde flora van de wegbermen eiste alle aandacht. Evenals 's morgens was het een paar stappen en dan weer kijken en bekijken. Ook hier werd driftig de waarnemingen genoteerd.
Het laatste deel van de rondwandeling ging langs de kronkelende Munkbosbeek. In dat laatste deel werd het merkbaar dat de vermoeidheid parten ging spelen. Als je de twee lijsten van waargenomen plantensoorten in ogenschouw neemt is het begrijpelijk dat de meeste deelnemers aan de wandeling al verzadigd waren en daardoor minder geconcentreerd. Hierdoor zullen tussen alle plantensoorten, die daar stonden maar die we al eerder hadden gezien, de enkele anderen die daar zouden kunnen staan, niet of door slechts een enkeling zijn opgemerkt.

Weer op het startpunt teruggekeerd werd afscheid genomen van Laurent en vriendin waarna een deel van de groep op zoek ging naar een eet- en drinkgelegenheid alvorens de terugweg aan te vangen.
Nu er, in tegenstelling met de morgen, geen tijddwang was eindigde de middagwandeling later dan was voorzien. Dit was de reden dat de meerijders van ondergetekende er de voorkeur aan gaven regelrecht naar Breda te rijden. Aldus geschiedde.

Dit was een zeer geslaagde dag. Dat blijkt ook uit onderstaande lijsten. Deze lijsten zijn bij elkaar gekrabbeld door respectievelijk Harrie Manniën (Breda) en Harrie van Loon (Tilburg)

Waargenomen planten Bos ter Eecken:

H.Backx

Deel deze pagina