De vissenwerkgroep is een gecombineerde werkgroep van de natuurvereniging Mark en Leij en de KNNV Breda. De werkgroep is actief in de wateren in het gebied van de Baronie met de focus op de bovenstroompjes van de beek de Mark. Doel van de werkgroep is onderzoek naar de verspreiding van vissoorten en gerelateerde aqautische fauna. Inventarisatie wordt uitgevoerd met behulp van steeknetten waarbij vissen worden achtergehouden in tonnen. Na de telling worden de vissen terug gezet op de vindplaats. Er wordt om de week op maandag avond geschept.

De coördinator van de werkgroep vissen is Merlijn Hoftijzer.

2017 -  JAAROVERZICHT VISSENWERKGROEP
In 2017 heeft de vissenwerkgroep Mark en Leij/KNNV Breda het bekenstelsel van de Bavelse Leij gemonitord. Daarbij horen de beken Bavelse leij, Broekloop en Valkenbergse Leij. De werkgroep heeft op verschillende plekken gevist zoals op drie locaties in het Bavelse Leij park, langs de Geertsbroekseweg, de Bavelselaan en de vistrap Bieberg.
Daarbij zijn baarzen, bermpjes, kleine modderkruipers, rivierdonderpadden, riviergrondels, ruisvoorns, snoeken, tiendoornige stekelbaarsjes, windes en zeelten gevangen. De afmetingen varieerde van één centimeter tot exemplaren van meer dan 30 centimeter.
Helaas had de werkgroep halverwege het jaar last van de droge zomer; verschillende beoogde vislocaties stonden droog. Hierdoor hebben we een paar keer niet kunnen inventariseren.
Opvallend dit jaar waren de kleine modderkruipers die gevangen werden in de bovenstroom van de Bavelse Leij ter hoogte van de stapstenen in het Bavelse Leij park. Nog niet eerder waren er kleine modderkruipers aangetroffen zo ver stroomopwaards.
Op die plek werd ook de grootste vis van het seizoen gevangen: een prachtige zeelt (zie foto).
Ook heeft de vissenwerkgroep dit jaar aan enkele activiteiten mee gedaan zoals de cursusdag zoetwatervissen (georganiseerd door RAVON en het Waterschap Brabantse Delta), de Boomfeestweek en de Week van ons Water (beide georganiseerd door de Gemeente Breda) en is er gevist met twee scoutinggroepen.
2018 staat in het teken van de Turfvaart, Bijloop en Kerselsche beek. Vanaf half april zal de vissenwerkgroep om de week op maandag avond weer in het water staan.

 

 vissenwg

Verslag 2018

Deel deze pagina