Voor wie is de Vlinderwerkgroep bedoeld?

Iedereen die, op welke wijze dan ook, geïnteresseerd is in vlinders en die die belangstelling met anderen wilt delen, kan meedoen in de Vlinderwerkgroep.

Welke activiteiten ondernemen de leden van de Vlinderwerkgroep zoal?

•  Dagvlindermonitoring.
Een achttal leden houdt zich bezig met de Dagvlindermonitoring van de Vlinderstichting. Bij goed weer, gedurende de maanden april tot en met september tellen ze wekelijks gedurende ongeveer een uurtje dagvlinders op vastgelegde routes (de 'vlinderroutes'). De resultaten worden ingevoerd in de database van de Vlinderstichting, die hierdoor niet alleen landelijk en lokaal de stand van de vlinderpopulatie kan bijhouden, maar ook het verloop ervan. Overheden en natuurorganisaties kunnen o.a. aan de hand van die gegevens eventuele beheermaatregelen treffen.

•    Fotografie
Tijdens de tellingen worden soms ook foto’s gemaakt, zogenaamde registratiefotografie, om later, bij twijfel, met behulp van een determinatiewerk definitief uitsluitsel te krijgen over een bepaalde soort.
Weer anderen fotograferen deze prachtige insecten enkel en alleen voor de schoonheid van de foto en trekken er daarvoor soms al voor dag en dauw op uit. Door de ochtendkou bewegen de vlinders namelijk niet of nauwelijks en zijn dan gemakkelijker te fotograferen. Soms zelfs met dauwdruppeltjes als extraatje, wat een prachtig resultaat oplevert.

•    Inventarisatie
Ook kan op verzoek van een natuurorganisatie of overheid een bepaald gebied op projectmatige basis geïnventariseerd worden. De gegevens worden dan verwerkt in een verslag aan de opdrachtgever. In feite wordt dan de nulmeting verricht en het effect van beheermaatregelen vastgesteld.

•    Cursussen en lezingen
Regelmatig worden er ook workshops en lezingen georganiseerd.

Van de werkgroep houden zich op dit moment acht personen bezig met het monitoren van vlinders op zeven telroutes. Dit in samenwerking met de Vlinderstichting en de Ecologische dienst van de gemeente Breda.

Startbijeenkomst 2018

Als u belangstelling heeft en een keer vrijblijvend mee wilt doen en/of ook zelf een vlindertelroute wilt lopen, neem dan even contact op.
Coördinator: Jan Woolderink, e-mail: breda@knnv.nl.

heideblauwtje

Deel deze pagina