Ons park wordt bedreigd!

Wat zijn de plannen? Een megaschool met 1.100 leerlingen.

Wat zijn de gevolgen?
- Het groene karakter van Tanthof wordt onherstelbaar beschadigd.
- Verdwijnen van mooie groene speelterreinen.
- Verkeerschaos op omliggende wegen.
- Waardevermindering van omliggende woningen.
- Langere reistijd met meer risico's voor ouders en kinderen.
- Er ontstaat een zeer grote (kindonvriendelijke) megaschool.

Behoud het Abtswoudsepark en stop de bouwplannen.

Help om het Abtwoudsepark te behouden. Geef je stem en help medestanders te vinden.
Teken nu: Klik hier
Of ga naar http://petities.nl en zoek met "behoud het Abtswoudsepark"

Stichting Behoud het Abtswoudsepark bestaat uit betrokken bewoners uit Tanthof-Oost en –West.
Partner: Natuurlijk Delfland

Hieronder een affiche: hang deze op, verspreid  hem. 

 

Hieronder de belangrijkste documenten, de jongsten staan onderaan

 

Behoud kinderboerderij, waterspeeltuin en kindertuin Tanthof. Teken de petitie Klik hier
Lesbrief over de dichter Poot Klik hier
Bezwaar verkeersbesluit Lepelaarstraat Klik hier
Toespraak van Henk Klootwijk tijdens de demonstratie Klik hier
Poot is Boos, een nieuw gedicht Klik hier
Impressie demonstratie Houd de scholen op hun plek Klik hier
B&W van Delft schrift van reacties op scholenschuif klik hier
commnentaar interview wethouders in de Stadskrant Delft Klik hier
Programma demonstratie klik hier
affiche demonstratie 17 november klik hier
uitnodiging demonstratie 17 november klik hier
inspraak bij de raadscommissie Sociaal domein en wonen klik hier
Alternatief voor de scholenbouw, de 2+2 versie klik hier
Standpunt van de KNNV over het Abtswoudsepark en de kinderboerderij Klik hier
Ecologie in Tanthof Klik hier
Samenvatting Ruimte en Senario Klik hier
affiche Behoud het Abtswoudsepark klik hier
Ruimtelijke verkenning scholen Tanthof Klik hier
Senarioanalyse scholensituatie Tanthof Klik hier
De KNNV heeft boter op het hoofd Klik hier
De KNNV heeft geen boter op het hoofd Klik hier
Scholen in Tanthof en de afstanden Klik hier

Een film over de demonstratie in Tanthof

17 november 2019

Klik hier
Nieuwsbrief 1 Klik hier

Besluit B&W en het rapport over het park
5 november 2020

Klik hier
Abtswoudsepark gered, AD
7 november 2020
Klik hier
 

 

 

 

Deel deze pagina