INHOUD

1. Publicaties

2. Filmpjes

3. Paddentrek

 

1. Publicaties

KNNV Natuurbescherminglijst, een lijst wat je kan doen voor natuurbescherming, november 2020

KNNV en Natuurbescherming, juni 1991

Versterking biodiversiteit sportparken in Rijswijk

Beheer Boomgaard Chilipad

Delft, start aanleg zuidelijk deel Van Leeuwenhoekpark

KNNV lijst Natuurlijk bouwen, aan alle politieke partijen in Nederland: klik hier

KNNV lijst Natuurlijk bouwen, beste lezer klik hier
KNNV lijst Natuurlijk bouwen: klik hier , versie november 2018
Behoud Boerderij Chilipad: onze zienswijze, klik hier
Handboek Buitengebied (Groenservice Zuid-Holland)
Ideeën voor het inrichten van een wijk, klik hier
Weidevogelpact stelt zich voor
Zienswijze 'Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp 2015/2016'
Zienswijze 'Natuurbeheerplan 2016'
Bezwaarschrift over Reclame voor Ultima van Ecostyle
Zienswijze Ontwerp-Rijksstructuurvisie ‘Bereikbaarheid Regio Rotterdam en NWO’
Beleidsregel cultuurhistorisch waardevolle groengebieden 2013
Brief Beleidsregel cultuurhistorisch waardevolle groengebieden 2013
Adrianushoeve, een nieuwe toekomst (PDF)
Halsbandparkieten (PDF)
Rapport Holyweg 16 (PDF)
Groene Parels (PDF)
Cultuurhistorisch groen tot 1940 Aanbevelingen (PDF)
Dicht het gat eindverslag (PDF)
Essay over de A4 door Hein van Bohemen (PDF)
Broedperioden nederlandse vogels (PDF)
Poelen Noordweg Pijnacker (PDF)
Onderhoudsregiems voor open grasland, zoom en mantel in Vlinderbiotoop Abtswoudse Bos (PDF)
Restauratie Boomgaard Veelust (PDF)
De Ontgroening - Groenverlies in TU-Noord (PDF)
Nestkasten Kluyverweg 6 - 2007 (PDF)
Een ommetje Abtswoude - Tanthofkade - 2007 (PDF)
Poel Bouwkunde Berlageweg 1 - 2008 (PDF)
Inventarisatie geriefhoutbosjes Abtswoude Tanthofkade - 2006 (PDF)
Natuurbeleid vroeger, nu en straks (PDF)
Red de amfibieën in en rond Kerkpolder (PDF)

 

2. Filmpjes

 datum onderwerp  link 
2 mei 2020 Reuzenberenklauwbrigade https://www.youtube.com/watch?v=9YIR25QEdI0
6 mei 2020 paddentrek instructie https://www.youtube.com/watch?v=I1GFVLwz4us
3 november 2018  wilgen knotten langs Abtswoude   https://youtu.be/w06RSpv_oco
 2018 Paddentrek Bitterzoetpad  

 2017

Wilgenknotten, Romeinsbosje   https://youtu.be/0bUEMmYBwio

3. Verslagen paddentrek

Verslag paddentrek 2020

Verslag paddentrek 2019

Powerpoint paddentrek 2019

Verslag paddentrek 2018

Paddentrek 2019, ervaringen

Paddentrek 2001 - 2018, Vlaardingen, Watersportweg

Verslag paddentrek 2017, kort

Verslag paddentrek 2017, cijfers

Verslag paddentrek 2017, evaluatie

Verslag paddentrek 2016

Verslag paddentrek 2015

Verslag paddentrek 2014

Resultaten paddentrek 2013

Verslag paddentrek 2013 (PDF)

Verslag Paddentrek 2011 (PDF)

Verslag Paddentrek 2010 (PDF)

Verslag Paddentrek 2009 (PDF)

Verslag Paddentrek 2008_(PDF)

Verslag Paddentrek 2007 (PDF)

Verslag Paddentrek 2006 (PDF)


Deel deze pagina