Persoonlijk Duurzaam Jaarverslag 2019

Henk Tetteroo heeft het verslag “Zuinig is zinnig” geschreven. Het is zijn Persoonlijk Duurzaam Jaarverslag over 2019. Hierin beschrijft hij wat zijn persoonlijk gebruik is van water, eten, drinken, gas en stroom, natuurwaarnemingen en de oogst in zijn tuin. En hij toont aan, door zijn raap- en telwerk, dat statiegeld de oplossing vormt voor al het blik en alle plastic flessen in het zwerfafval. In totaal beschrijft hij 21 thema’s.

Polders in Delfland

Bij stedelingen zijn polders wel bekend maar waar welke polder ligt is die bekendheid een stuk minder. Hierbij tref je de juiste poldernamen en de plek waar ze liggen aan.

Kroos scheppen in Pijnacker

In 2019 heeft Natuurlijk Delfland een actie Kroos scheppen in Pijnacker georganiseerd. Dit op verzoek van het Hoogheemraadschap van Delfland.

Kroos scheppen in Tanthof 2018

In 2018 hebben we een tweede project Kroos scheppen in Tanthof gehad. Hierbij het verslag

Kroos scheppen in Tanthof 2018

Een beeldverslag

Kroos scheppen in Tanthof 2017

Van de gemeente Delft kregen we de vraag om een project Kroos Scheppen in Tanthof op te zetten. Het doel daarvan is afnemen van kroos bedekking in de wijk Tanthof, bewoners betrekken bij hun directe leefomgeving wat betreft de waterkwaliteit en kennis vergaren over het effect van kroos scheppen.

 

Lesbrief de Schooltuin De schooltuin van de Eerste Westlandse Montessorischool in Monster ligt in de patio van de school en vormt daarmee het hart van de school. Stevig ommuurd door het gebouw en tegelijk een groene plek in de school. Het moet een tuin zijn waar de hele school wat aan heeft, het proces van kiemen, groeien, bloeien, oogsten, opeten moet er ervaren kunnen worden. Of te wel de diverse natuurlijke kringlopen moeten zichtbaar zijn.
Bijen- en insectengidsje van Delftse tuinen

Dit gidsje bevat een fotoverzameling ter ondersteuning van het Delftse
bijenonderzoek. Het onderzoek richt zich op tuinen van bewoners. Een tuin
kan voor bijen aantrekkelijk worden gemaakt.  Afgezien van honingbijen,
wilde bijen en hommels bevat het gidsje enkele andere insecten en spinnen.

Verslag jaarthema parken 2015

Verslag van het jaarthema Parken, dat de KNNV afdeling Delfland als thema in 2014 had.
Het bevat een beschrijving van de activiteiten en vele artikelen over dit onderwerp.
De beschrijving van waarnemingen bevat ook aanwijzingen hoe een goed beheer er uit ziet voor de gevraagde soorten als waterlelie, gele plomp, kleine watersalamander, spreeuw, gele lis, citroenvlinder en de egel.
Voor de particulier en de groenbeheerder.

Verslag workshop natuurlijk plaagbeheer  
Verslag jaarthema Water 2013 Bevat de ervaringen van het jaarthema Water 2013
Wandeling Tanthof  
Natuur van de week  Het pakket Natuur van de Week is ontwikkeld in het kader van programma Westlandse Natuur en Milieueducatie (WNME) voor de Eerste Westlandse Montessorischool in Monster en vervolgens aan tien Westlandse scholen ter beschikking gesteld. Het is een beschrijving van 120 planten en dieren in het werkgebied van de KNNV afdeling Delfland. Deze soorten komen algemeen voor.
Oevers, het jaarthema van 2011 Met bouwtekening van kikkertrap
Hoe zit dat. Pest dat dier mij? Interessante weetjes over samenleven met dieren.
Bloeiende borders, voedsel voor bijen en vlinders (pdf) Elke tuinbezitter is in de ogen van de KNNV ook een natuurbeheerder, want van ieder stukje grond kan de natuur gebruik maken, als je deze maar de kans geeft. Het eenvoudigste is dit om de juiste planten op de juiste plek neer te zetten.
Natuur in de wijk (pdf)  Waar je aan kan denken bij de inrichting van een wijk.
Geveltuintjes (pdf) De KNNV staat voor een natuurlijke leefomgeving, dus wij willen die ervaring in alle situaties ondergaan; in de straat, in het park, onderweg naar je werk of winkelcentrum
Fietstocht "Water in Delfland" (pdf)  
Kalfjes geboren  
Alle boekjes van de Delftse Xylotheek  
Bibliotheeklijst  
2011 Verslag enquete oevers (PDF)  
Gedachten over natuureducatie (PDF)  Passie voor de natuur
Marters in de regio Delft  

Deel deze pagina