Help het tij te keren

Natuurlijk Delfland roept inwoners met een groen hart om de komende aanslagen op het groen in Delft te helpen keren. Neem hiervoor contact op met Natuurlijk Delfland afdelindDelfland@knnv.nl of via 06 – 33 00 17 42.

Wat is er aan de hand?

Grote drukte in Delftse parken door corona; toch wordt het groen heroverwogen

Het Delftse college van B&W (hert meest groene college tot nu toe) heeft de afdeling Vastgoed opdracht gegeven alle groene locaties in de stad te heroverwegen. Heroverwegen is een ander woord voor bouwen. Al eerder was bekend geworden dat het college wil bouwen in het Abtswoudsepark. Daarin ligt een open ruimte met zo’n beetje de laatste twee openbare voetbalvelden van Delft. Onder de mededeling dat dat ‘toch alleen maar gras is’ en ‘toch niet wordt gebruikt’ moet het gebouwd gaan worden. De wijk mag kiezen tussen ofwel scholenbouw ofwel woningbouw. Het gebruik van dit open stuk in het park door sporters én wandelaars is sinds corona alleen maar toegenomen. Zie bijgaande foto’s. Ook elders in Delft worden locaties die in de bestemmingsplannen groen bestemd zijn heroverwogen. Dat gaat bijvoorbeeld om de Schapenwei Laan van Groenewegen/Groenzoom. Dit is een van de weinige, kleine als groen bestemde stukjes land in de nieuwe wijk Harnaschpolder. Een andere locatie is de Hammenpoortnatuurspeeltuin in de Wippolder. Zonder er ruchtbaarheid aan te geven heeft het college simpelweg het pachtcontract met de TU opgezegd. Natuurlijk Delfland heeft er eerder voor gepleit om de sinds corona nog belangrijker geworden groene stukjes van Delft echt te behouden. Er is ruimte zat om te bouwen. Natuurlijk Delfland heeft twee locaties opgegeven waar honderden woningen en appartementen kunnen worden gebouwd. Hef de Beatrixlaan op (zie foto). Onder et motto ‘Beatrixlaan er uit/Abtswoude er in kunnen langs de op te heffen weg nieuwe bouwlocaties ontwikkeld worden. Tevens kan het bestaande groen langs de weg (Pijperring/Poptahof, Wilhelminapark/Ecoduswijk en Buitenwatersloot) sterk verbeterd worden. Dat brengt tevens veel meer geld in de lege geldla van de stad dan de uitverkoop van die paar groene locaties, die we in deze versteende stad nog hebben. Ook de locatie van de EoN-toren aan de Schieweg kan in plaats van sloop gebruikt worden voor zeer goedkope appartenmentenbouw. De toren voor de liftschacht staat er immer al.

Deel deze pagina