Waarom knotten we?

  • 1. Beheer van cultuurhistorische landschapselementen op oud-hollandsche wijze, de boeren onderhielden dit hout als windvang, erfafscheiding, voor werk- en stookhout.

2. Zonder knotten gaan binnen een aantal jaren deze bomen verloren doordat de takken te zwaar worden en afscheuren bij storm.

3. Knotbomen horen in dit landschap thuis en zijn een woonplaats voor vogels en insecten en voor kleine plantjes en mossen.


De gereedschapskist blijft op de verzamelplek staan tijdens het werk, hij bevat zagen, handschoenen, een EHBO-doos, een busje met schroefjes, een fles met olie en een oude lap, eventueel kun je eigen spullen hier ook achterlaten.

We werken met jirizagen en revolverzagen.
Deze zijn speciaal bedoeld voor dit werk en ze zijn veilig als je geen rare dingen doet.
Gebruik de zaag die je zelf het prettigst vindt, behalve het formaat is er weinig verschil.
Laat geen zagen slingeren. Zorg dat niemand er op kan gaan staan.
Kijk om je heen als je er mee loopt, zwaai er niet mee.
Als je koffie gaat drinken of takken opruimt, laat de zaag dan bij of in de boom waar je aan werkt. Na afloop zagen hier weer inleveren op de verzamelplek.

Er zijn handschoenen, het is veiliger om ze te gebruiken, vooral aan de hand waarmee je niet zaagt. Aan de zaaghand helpt een handschoen als je snel last hebt van blaren.
De EHBO-doos bevat pleisters en jodium en wat verband. Als je wat hebt waarschuw even dan helpen we je. Als er iets ernstigs is dan kunnen we bellen. Maar probeer vooral te voorkomen dat het nodig is.
Ook heb je een helm uitgereikt gekregen, zet deze op. Een vallende tak is niet bevorderlijk voor je hoofd.
De belangrijkste regel is dat je je eigen grenzen aanhoud: laat je beslist niet opjagen. Juist als je moe wordt, moet je oppassen dan wordt de kans op fouten en dus verwondingen groot. We zijn heel aangekomen en willen ook heel weggaan.

Zagen doe je met één hand, voor de meeste mensen de rechter en houdt jezelf vast met de andere hand. Bij voorkeur aan een andere tak zodat je niet in je eigen kunt hand zagen, de zaag kan uit de zaagsnede springen. Trek de zaag stevig naar je toe, duw rustig zonder veel kracht te zetten van je af, dan doen de ronde vorm en de stand van de tanden het werk.
Zaag dicht bij de stam, dus geen lange uitsteeksels achterlaten.
Altijd takken eerst een paar centimeter inzagen aan de kant waar je verwacht dat de tak gaat vallen. Bij schuine takken is dat de onderkant, maar bij rechtopstaande takken kan je dat vaak zelf kiezen. Het inzagen is noodzakelijk om te voorkomen dat de bast inscheurt bij het omvallen.

Veiligheid is heel belangrijk. Werk nooit vlak naast elkaar en nooit met twee aan dezelfde boom. Een vrije boom ertussen is optimaal. Werk niet met je rug naar elkaar toe.
Let ook op je eigen veiligheid en zorg dat je ladder stabiel staat. En dat je zelf stevig staat. Als je twijfelt over een dikke of enge tak, of je kunt je ladder niet goed neerzetten, laat het dan door een begeleider of een meer ervaren vrijwilliger doen.
Let op je omgeving terwijl je werkt. Let op andere vrijwilligers en vooral ook op wandelaars en kinderen. Stop met zagen als de tak tot _ is losgezaagd, waarschuw de omstanders; wacht tot deze op een veilige afstand staan en ga dan pas door met zagen. Roep nooit van onderen of iets dergelijks. Je bent dan te laat.

Let goed op als je tak bijna valt. Houd jezelf vast want een vallende tak kan wegglijden en jou omduwen of meetrekken. Let ook op dat je benen en voeten niet geraakt kunnen worden.

Afgezaagde takken moeten opgestapeld worden op hopen met de punt steeds in dezelfde richting anders wordt het een onontwarbare kluwen. Ze worden meestal versnipperd.
Als je takken wegsleept let dan op de zagers. Waarschuw voordat je takken gaat wegtrekken anders trek je misschien iemand van zijn ladder.
Maak de boom waaraan je werkt altijd helemaal af en ruim de gezaagde takken op voordat je naar een volgende boom gaat. Laat ook geen takken in de sloot achter.

We werken tot 12:15 uur en dan gaan we opruimen. Halverwege drinken we koffie en thee.

We proberen de risico's zo klein mogelijk te houden:
Daarom vermelden we in een persbericht altijd
Deelname is mogelijk vanaf 12 jaar en is gratis.
Er wordt geknot tot 12.30 uur.
Bij regen vindt het knotten geen doorgang.
Een mok moeten de deelnemers zelf meebrengen.
Het is raadzaam stevige schoenen te dragen en nauwsluitende kleding.

Werk op je gemak, als je moe wordt rust dan even uit of maak een praatje. Het is geen wedstrijd en het hoeft niet persé af.
Vergeet niet van de natuur te genieten.

Informatie
Geert van Poelgeest (015) 261 00 48

Bijlage: 

Deel deze pagina