29 december 2016, een artikel over de plantenjacht in het AD, klik hier

 

14 december 2016

PERSBERICHT

Plantenjacht rond het Melarium

Op 28 december 14:00 uur organiseert de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland een plantenjacht. Tijdens de jacht worden er gedurende één uur naar bloeiende planten gekeken en na afloop is er een eindejaarsdrankje bij het knappend vuur van de houtkachel in het Melarium,

Verzamelen op parkeerplaats t.h.v. de Rotterdamseweg 418 in Delft. Inlichtingen afdelingDelfland@knnv.nl of 015 – 261 00 48.

Deze Delflandse jacht is een onderdeel van de landelijke Eindejaars Plantenjacht die door FLORON wordt georganiseerd, van zondag 25 december tot dinsdag 3 januari gaan plantenliefhebbers overal in Nederland op zoek naar bloeiende planten. We zijn benieuwd hoeveel verschillende planten er dan nog in bloei staan en welke bloeiende plant het meest wordt gezien.

Door het relatief warme weer is de verwachting dat dit jaar een recordaantal plantensoorten bloeiend te vinden zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om soorten die bij het uitblijven van nachtvorst de bloei nog wat weten te rekken of om soorten die het hele jaar door bloeiend te vinden zijn. En als het weer echt meezit dan beginnen mogelijk ook de echte voorjaarsbloeiers al wat eerder te bloeien op een zonnig en beschut plekje.

 

11 november 2016

Houd de kleine snippers groen: een interview in het AD, klik hier

 

3 november 2016

PERSBERICHT

De rampen van 1134 en 1163

Bij de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland is het verslag verschenen van de stormvloeden van 1134 en 1163. Dat waren enorme rampen waarbij grote delen van Delfland overstroomt raakten. De stormvloeden lieten een kleilaag van 50 – 100 cm achter. Het rapport en de bijbehorende kaarten zijn gepubliceerd via onze website https://www.knnv.nl/afdelingDelfland/downloads-natuurstudie onder het jaartal 2016

Dit verslag beschrijft de bodem, de vele historische bronnen, de archeologie, de vegetatie, geologische en klimatologische processen, de afwatering, de menselijke bewoning in een reeks  kaarten van de jaren 100, 800, 1133, 1134, 1162, 1164 en 1195. Dit alles in het gebied waar nu de gemeenten Westland, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp en delen van Lansingerland en Den Haag liggen.

Belangrijke bevindingen zijn:

-de Zweth tussen Wateringen en ’t Woudt liep door tot Leidschendam

-de Schie liep om te beginnen van Kandelaar tot Delft

-De Striklede en Mandjeszweth zijn gelocalieerd

Het verslag is geschreven door de studiegroep 1134 die bestond uit Cor Nonhof, Ton Hissink en Ton Gribnau die er een jaar aan hebben gewerkt.

 

De aanleiding voor het samenstellen van het rapport is dat Cor Nonhof al 25 jaar literatuur en kaarten verzameld van dit gebied en nu de tijd vond om een samenvattend verhaal met nieuwe inzichten op papier te zetten. Ook heeft deze studiegroep vele excursies naar gebieden gemaakt die het karakter uit de 12de eeuw nog hebben, o.a. Voorne’s duinen, Castricum, Staelduijnse Bos, duinen bij Ter Heide.

 

5 oktober 2016

PERSBERICHT

Actie Behoud boerderij Chilipad 1: handtekeningactie slaat vleugels uit

De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland roept iedereen op de actie behoud boerderij Chilipad 1 in Delft te steun. Tot nu toe zijn 506 handtekeningen bij de direct omwonenden huis aan huis opgehaald. Teken de petitie op

https://petities.nl/petitions/behoud-boerderij-chilipad-1-delft/

De handtekeningen zullen aan de gemeenteraad van Delft worden aangeboden.

De bezwaren zijn gericht tegen de aangevraagde omgevingsvergunning voor de sloop van de bestaande boerderij en bijgebouwen en de nieuwbouw van 45 appartementen aan het Chilipad 1. De  KNNV en vele buurtbewoners richten zich tegen de aantasting van deze groene oase van rust in dit deel van Tanthof. Deze massale nieuwbouw zal negatieve gevolgen hebben voor de recreatieve- en natuurwaarden, het zal de parkeerdruk opvoeren, het autoverkeer op het binnenterrein zal gevaar opleveren voor fietsers, wandelaars en spelende kinderen.

 

24 oktober 2016

PERSBERICHT

Help wilgenbosjes onderhouden: het knotseizoen gaat weer beginnen (Midden-Delfland)

Op de zaterdagen 5, 19 november, 3 en 17 december organiseert de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland knotochtenden ten behoeve van het instandhouden van de wilgenbosjes ten zuiden van Delft. Belangstellenden kunnen zich om 10.00 uur verzamelen. Verzamelen bij de hoek Abtswoude en Vietnampad in Delft.

 

Jongeren tussen 12 en 16 jaar mogen meedoen onder begeleiding. Er wordt geknot tot ca. 12:30 uur. Bij regen vindt deze activiteit geen doorgang. Meer informatie is verkrijgbaar op telefoon 015 – 262 27 79 of via afdelingDelfland@knnv.nl

 

24 oktober 2016

PERSBERICHT

Help de wilgen knotten in het Westland

Op zaterdag 5 november organiseert de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland een ochtend ten behoeve van het instandhouden van de knotwilgen in het Westland. Belangstellenden kunnen zich om 9:30 uur verzamelen op de Poelkade 1, `s-Gravenzande. Er wordt tot ongeveer 12:30 uur geknot. Inlichtingen via afdelingDelfland@knnv.nl

Trek nauwsluitende kleding aan. Draag stevig schoeisel en een mok mee; voor de koffie  en gereedschap wordt gezorgd. Jongeren tussen 12 en 16 jaar mogen meedoen onder begeleiding. Er wordt geknot tot ca. 12.30 uur. Bij regen gaat het niet door.

Deze dag vormt de start van een nieuw natuurbeheerseizoen. Naast knotwilgen onderhoudt de KNNV ook geriefhoutbosjes en boomgaarden onderhouden. Belangstellenden worden uitdrukkelijk uitgenodigd om zich voor dit seizoen op te geven.

Knotwilgen

In het Westland staan vele honderden knotwilgen. Vanouds her staan er knotwilgen in het Westland. Deze werden vooral gebruik om hout te oogsten om de kachel mee te stoken, ook werd het hout gebruikt bij de agrarische werkzaamheden voor gereedschap en palen. Zij herbergen nu belangrijke natuurwaarden en herinneren ons aan het voormalig gebruik. Zij vormen een sieraad voor het landschap en vinden veel dieren en planten er een goed onderkomen.

 

17 oktober 2016

PERSBERICHT

Wandeling Nacht van de nacht

De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland organiseert op zaterdag 29 oktober een wandeling in het kader van de Nacht van de nacht. Doel van het evenement is aandacht vragen voor de gevolgen van lichtvervuiling.

Belangstellenden worden uitgenodigd om 20:00 uur te verzamelen t.a.v. de Rotterdamseweg 418, 2629 HH Delft. De wandeling gaat via het Ackerdijkse Bos naar het Melarium, centrum van natuur, bijen en kunst, waar we op het dak de nacht goed kunnen zien.

Inlichtingen via (015) 261 00 48 of via afdelingDelfland@knnv.nl

De wandeling zal tot circa 22:00 uur duren, er zijn geen kosten aan deze wandeling verbonden.

Nederland is een van de meest verlichte landen van Europa. De belangrijkste toepassingen van verlichting zijn assimilatiebelichting in kassen, sportvelden en openbare verlichting. Negatieve effecten zijn: licht- en energieverspilling, ontregeling van de natuur, aantasting van gezondheid en verstoring van het nachtelijk landschap.

Ontregeling natuur

Uit onderzoek blijkt dat verlichting negatieve effecten op dieren heeft. Omdat meer dan 50% van de dieren 's nachts actief is, heeft licht een grote impact. Veel dieren worden aangetrokken of juist afgestoten door licht. Dit zorgt voor versnippering van leefgebieden, maar ook voor een grotere kans om ten prooi te vallen aan andere dieren. Een mooi voorbeeld zijn de vele insecten die om een lamp heen draaien. Desoriëntatie kan leiden tot uitputting. De sterke teruggang van de insectensoorten wordt door een aantal onderzoekers dan ook vooral aan verlichting geweten.

Een ander belangrijk effect is het ontregelen van de biologische klok. Dit dagelijkse ritme wordt gestuurd door licht en donker. Onnatuurlijke verlichting kan de biologische klok verstoren. Vogels gaan bijvoorbeeld eerder zingen, eerder of later paren, nesten bouwen of trekken. Dit beïnvloedt de overlevingskansen van de soort.

Verstoring nachtelijk landschap

Duisternis is een oerkwaliteit, net als stilte. De oranje gloed boven een verlicht industrieterrein of boven kassen kan tot in de verre omgeving verstorend werken op de beleving van het landschap. "Net alsof er altijd een opgaande zon is." Ook de aanblik van de sterrenhemel is voor veel mensen een waarde op zich. Bij een volkomen natuurlijk donkere lucht is het mogelijk om in Nederland 2.500 sterren te zien. Door de verhoogde hemelhelderheid zijn er in steden nog slechts 50 sterren zichtbaar

 

12 oktober 2016

PERSBERICHT

Actie Behoud boerderij Chilipad 1

De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland roept iedereen op om in actie te komen om de historische boerderij aan het Chilipad voor Delft te behouden.

En roept om vóór 19 oktober een zienswijze in te dienen bij de gemeente Delft, of om zich aan te sluiten bij het protest van de KNNV afdeling Delfland. Voor meer informatie zie https://www.knnv.nl/afdelingDelfland/delft of mail naar afdelingDelfland@knnv.nl

De boerderij ligt verscholen in de Delftse wijk Tanthof aan het Chilipad een oude, echt Zuid-Hollandse  boerderij, een groene oase van rust te midden van straten vol woonblokken. En juist hier moet een complex van maar liefst 45 zorgappartementen komen.

De KNNV afdeling Delfland is niet blij met de plannen. De boerderij met bijbehorende weilandjes en boomgaard is onderdeel van de groene structuur van de wijk, een groene long die ervoor zorgt dat het hier ’s zomers goed toeven is. Ook is hij van ecologische belang. Vleermuizen foerageren hier, het zit er vol met vogels, zelfs trekvogels komen hier om bij te tanken. Bovendien staat de boerderij op een historische locatie en is het gebied archeologisch interessant. Om hier een appartementencomplex neer te zetten, in de stijl van een Limburgse kasteelboerderij, is misplaatst. Bovendien wordt het perceel in de plannen grotendeels bestraat, waardoor de hittestress in de zomer toe zal nemen, terwijl het gebied nu als een groene long fungeert die helpt het omringende gebied koel te houden.

Sommige wijkbewoners blij zijn dat er een ouderenvoorziening in de wijk komt, zijn anderen tegen de plannen. Ze vrezen voor een flinke toename van het verkeer en parkeeroverlast. Misschien heb je hier straks zelfs een parkeerkaart nodig. De toegangsweg van het nieuw te bouwen complex loopt tussen de huizen door, nu een smal fietspad dat toegang geeft tot een speelterrein voor de kinderen achter de huizen van de Latijns Amerikalaan, waar vooral jonge kinderen gebruik van maken. Kunnen die er straks nog veilig naar toe lopen?

 

23 augustus 2016

PERSBERICHT

Op jacht in de nacht

Op zaterdag 27 augustus organiseert de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland een vleermuizenavond rond het Melarium. Na een inleiding worden onder leiding van een deskundige de vleermuizen in het duisternis gezocht.

Verzamelen om 20:00 uur bij het Melarium, t.o.v.  Rotterdamseweg 418 in Delft. Er zijn geen kosten aan deze activiteit verbonden.

Aanmelden bij de KNNV via afdelingDelfland@knnv.nl

Deze activiteit is ter gelegenheid van de Europese Nacht van de Vleermuis, die in dat weekend wordt georganiseerd.

 

26 juli 2016 

PERSBERICHT 

Workshop Vissen in de sloot 

Op dinsdag 9 augustus organiseert de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland een workshop Vissen in de sloot. Belangstellenden worden uitgenodigd zich op te geven via afdelingdelfland@knnv.nl

Kosten €8,- niet leden, € 5,-, KNNV leden.

Na aanmelding ontvangt een ieder een bevestiging.

De workshop wordt gegeven rond het Melarium in het Ackerdijkse Bos van 19:00 - 21:30.

 

Tijdens deze workshop worden de volgende vragen beantwoord: welke vissen zijn er aanwezig? Zijn er ook plekken waar meer vissen aanwezig zijn dan anderen? Zijn er ook met voorzieningen voor de vissen? Waar moet je op letten bij het op naam brengen van vissen?

 

De vissen worden met grote schepnetten uit de sloot gehaald en na afloop weer teruggezet.

 

Trek laarzen of stevige schoenen aan.

De cursisten kunnen tegen een forse korting het boekje Vissen determineren kopen € 12:95 nu € 6,-

 

Wat is en doet de KNNV

De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland staat voor een natuurlijke leefomgeving. Een vereniging waarvan de leden actief bezig zijn met natuurstudie, natuureducatie en natuurbescherming. Via deze N’s komen we tot een duurzame en robuuste natuur.

Door excursies, lezingen, cursussen, inventarisaties, advisering en natuurbeheer worden deze doelen vorm gegeven. De activiteiten zijn in drie categorieën te verdelen: voor de gezelligheid, voor mensen die meer willen weten en voor specialisten. Dit alles rond onderwerpen van de natuur bij ons in de buurt.

Elk jaar kent een groot thema in 2016 staat de natuur in de tuin centraal

 

De KNNV voelt zich verantwoordelijk voor het Delflandse gebied, dat zich uitstrekt van de Noordzeekust tot aan de Rottemeren en tussen de A12 en de A20. Dit gebied bezit prachtige parken, cultuurlandschappen en natuurgebieden, ook particuliere tuinen worden steeds belangrijker voor de natuur.

 

Het werkgebied omvat de gemeenten Delft, Lansingerland, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp en Westland, en de gebieden Sion, Wilhelminapark, Elsenburgerbos (Rijswijk) en Ypenburg (Den Haag).

 

De KNNV afdeling Delfland is ook een werkgroep van de Zoogdiervereniging en Ravon.

Meer informatie is te vinden op de website: www.knnv.nl/afdelingDelfland.

  

 

12 juni 2016 

PERSBERICHT 

Workshop Kreeften in de sloot 

Op woensdag 22 juni organiseert de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland een workshop Kreeften in de sloot. Belangstellenden worden uitgenodigd zich op te geven via afdelingdelfland@knnv.nl

De workshop wordt gegeven rond het Melarium in het Ackerdijkse Bos is van 20:00 – 22:00 uur Om 20:00 uur wordt er verzameld aan de Rotterdamseweg t.o.v. 418. De kosten zijn € 2,--  voor KNNV leden en € 5,-- voor niet leden.

De workshop staat onder leiding van Ernst Raaphorst, ecoloog bij het Hoogheemraadschap van Delfland.

 Tijdens de workshop worden de volgende vragen beantwoord

- welke kreeften zijn er aanwezig?

- zien wij ook schade?

- Wat is de leefwijze van de kreeften?

- wat is het effect van de kreeften op de planten en dieren? 

Deze activiteit is in het kader van de Week van de Invasieve Exoten welke van 17 - 26 juni 2016 plaatsvindt.

 Invasieve exoten zijn dieren, planten en micro-organismen die door menselijk handelen in een nieuw gebied terechtkomen (zoals Nederland) en die door vestiging en verspreiding  schade kunnen veroorzaken. 

Redelijk bekende invasieve exoten zijn bijvoorbeeld de tijgermug, de halsbandparkiet, de nijlgans, de Japanse eekhoorn, de reuzenberenklauw en de grote waternavel.

 In Nederland komen zeker zo’n 1000 soorten invasieve exoten voor. 

Wat is en doet de KNNV 

De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland staat voor een natuurlijke leefomgeving. Een vereniging waarvan de leden actief bezig zijn met natuurstudie, natuureducatie en natuurbescherming. Via deze N’s komen we tot een duurzame en robuuste natuur.

Door excursies, lezingen, cursussen, inventarisaties, advisering en natuurbeheer worden deze doelen vorm gegeven. De activiteiten zijn in drie categorieën te verdelen: voor de gezelligheid, voor mensen die meer willen weten en voor specialisten. Dit alles rond onderwerpen van de natuur bij ons in de buurt.

Elk jaar kent een groot thema in 2016 staat de natuur in de tuin centraal 

De KNNV voelt zich verantwoordelijk voor het Delflandse gebied, dat zich uitstrekt van de Noordzeekust tot aan de Rottemeren en tussen de A12 en de A20. Dit gebied bezit prachtige parken, cultuurlandschappen en natuurgebieden, ook particuliere tuinen worden steeds belangrijker voor de natuur.

 Het werkgebied omvat de gemeenten Delft, Lansingerland, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp en Westland, en de gebieden Sion, Wilhelminapark, Elsenburgerbos (Rijswijk) en Ypenburg (Den Haag). 

De KNNV afdeling Delfland is ook een werkgroep van de Zoogdiervereniging en Ravon.

Meer informatie is te vinden op de website: www.knnv.nl/afdelingDelfland.

 

 Symposium Weidevogelpact broedt op succes

 

Gedeputeerde Han Weber van Zuid-Holland, programmadirecteur IODS Hans Kleij en wethouder Govert van Oord van Midden-Delfland beten op 15 april 2016 de spits af tijdens het symposium van het Weidevogelpact Midden-Delfland. De resultaten van de 0-meting van de Vogelwerkgroep Midden-Delfland en de provincie Zuid-Holland zijn bekend gemaakt en de eerste genomen maatregelen zijn toegelicht. Hiermee kan het Weidevogelpact uit de startblokken om de weidevogels in Midden-Delfland en omstreken een betere basis te geven. 

 

Initiatieven en resultaten

Met de ondertekening van het Weidevogelpact in 2014 hebben Natuurmonumenten, LTO Noord Delflands Groen, KNNV afdeling Delfland, Agrarische Natuurvereniging Vockestaert en Vogelwerkgroep Midden-Delfland bekrachtigd zich met alle mogelijkheden en middelen in te zetten om de weidevogelstand in Midden-Delfland en omstreken te verbeteren. Dit betekent soms dat er minder populaire maatregelen worden genomen: het kappen en knotten van bomen en geriefhoutbosjes voor open zichtlijnen of het beheren van de vossenstand. Dat maatregelen wel degelijk effect hebben, blijkt uit de resultaten die in 2015 geboekt zijn in de Woudse Polder, waar aanzienlijk meer jonge vogels vliegvlug zijn geworden. 

 

Programma IODS

De gemeente Midden-Delfland en de provincie Zuid-Holland werken samen aan de uitvoering van het programma de Integrale Ontwikkeling tussen Delft en Schiedam (IODS), welke zes (deel)projecten kent. Eén hiervan is het kwaliteitsproject Groenblauw Lint, dat focust op natuurontwikkeling en -bescherming in combinatie met recreatie. In 2014 is vanuit dit project het Weidevogelpact opgericht en zijn de pactpartijen de samenwerking aangegaan om Midden-Delfland te versterken als leef- en broedomgeving voor weidevogels.

 

Weidevogelgebied

Naast het nemen van maatregelen om de weidevogels te beschermen is het ook belangrijk dat er voldoende hectare grond is waarop de weidevogels kunnen broeden en leven. Vandaag zijn de laatste 20 ha van de 100 ha bovenwettelijke IODS-natuurcompensatie in de openbare verkoop gegaan. De verwachting is dat deze zomer de percelen worden overgedragen aan de nieuwe eigenaren, die het vervolgens gaan inrichten en beheren als weidevogelnatuur. Hiermee is conform het IODS-convenant 100 hectare extra natuur in Midden-Delfland gerealiseerd. 

 

Nieuwe kansen 

Uit de verhalen van de partijen blijkt ook dat er nieuwe kansen liggen. De pactleden zijn bevlogen en gemotiveerd door de uitkomsten. Govert van Oord: ‘Het Weidevogelpact heeft de afgelopen tijd gebroed op succes, het eerste legsel kan nu vliegvlug worden!’

 

 

Eerste kuiken geboren bij de slechtvalken op EWI!

 

Brief aan gemeente Lansingerland over paddentrek

 

20 maart 2016

PERSBERICHT 

De paddentrek is begonnen

 De paddentrek is op zondag 20 maart begonnen! Na een zachte winter en een voorjaar dat heel langzaam op gang komt zijn de dieren op weg naar de sloot om zich voort te planten. Ze starten met de avondschemering. De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland organiseert op de volgende plekken de overzetacties:

Bergschenhoek, Delfgauw, Delft, Hoek van Holland, Leidschenveen, Maasland, Monster en Ypenburg

 De padden worden op 10 locaties geholpen door ca 300 mensen. De meeste locaties zijn te herkennen aan verkeersborden.

In Delft zal de Kerkpolderweg tussen 19:00 en 22:00 uur voor het autoverkeer afgesloten zijn.

Als ze bij hun trektocht een verkeersweg oversteken worden ze in grote aantallen doodgereden.

De actuele situatie voor de paddentrek is te vinden op http://www.knnv.nl/afdelingDelfland/help-de-padden

 

Ook zijn op de meeste locaties de straatputten afgedekt met een rooster. Want dat zijn dodelijke vallen voor deze dieren.

 

Eerdere startdata in Delfland zijn:

2015 8 maart

2014 20 februari

2013 9 april

De trek vindt plaats tussen 19:00 en 7:00 uur.

 Deze beschermde dieren hebben de afgelopen winter in de grond, onder stenen, in composthopen gezeten. Wanneer de temperatuur boven de 6º C is komen ze tevoorschijn, zeker als het regent.

 

 Wat is en doet de KNNV

De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland staat voor een natuurlijke leefomgeving. Een vereniging waarvan de leden actief bezig zijn met natuurstudie, natuureducatie en natuurbescherming. Via deze N’s komen we tot een duurzame en robuuste natuur.

Door excursies, lezingen, cursussen, inventarisaties, advisering en natuurbeheer worden deze doelen vorm gegeven. De activiteiten zijn in drie categorieën te verdelen: voor de gezelligheid, voor mensen die meer willen weten en voor specialisten. Dit alles rond onderwerpen van de natuur bij ons in de buurt.

Elk jaar kent een groot thema in 2016 staat de natuur in de tuin centraal.

 

De KNNV voelt zich verantwoordelijk voor het Delflandse gebied, dat zich uitstrekt van de Noordzeekust tot aan de Rottemeren en tussen de A12 en de A20. Dit gebied bezit prachtige parken, cultuurlandschappen en natuurgebieden, ook particuliere tuinen worden steeds belangrijker voor de natuur.

 

Het werkgebied omvat de gemeenten Delft, Lansingerland, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp en Westland, en de gebieden Sion, Wilhelminapark, Elsenburgerbos (Rijswijk) en Ypenburg (Den Haag).

 

De KNNV afdeling Delfland is ook een werkgroep van de Zoogdiervereniging en Ravon.

Meer informatie is te vinden op de website: www.knnv.nl/afdelingDelfland.

 

 

3 maart 2016

 PERSBERICHT 

Coördinator moestuin Duurzaam Monster gevraagd

 De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland zoekt een coördinator voor de moestuin Duurzaam Monster.

In Monster is een moestuin waar mensen gezamenlijk actief zijn. Bij de inrichting en het beheer van de tuin is de kringloopgedachte leidend.

 Door omstandigheden heeft de huidige coördinator haar taak beëindigd.

Belangstellenden worden uitgenodigd om contact op te nemen met de KNNV via afdelingDelfland@knnv.nl of via 06 – 33 00 1742.

Op de invulling van deze taak heeft de coördinator zeer grote invloed. Er zijn geen gelden beschikbaar voor geldelijke beloningen.

 

Wat is en doet de KNNV

De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland staat voor een natuurlijke leefomgeving. Een vereniging waarvan de leden actief bezig zijn met natuurstudie, natuureducatie en natuurbescherming. Via deze N’s komen we tot een duurzame en robuuste natuur.

Door excursies, lezingen, cursussen, inventarisaties, advisering en natuurbeheer worden deze doelen vorm gegeven. De activiteiten zijn in drie categorieën te verdelen: voor de gezelligheid, voor mensen die meer willen weten en voor specialisten. Dit alles rond onderwerpen van de natuur bij ons in de buurt.

2016 is het jaar van de natuur in de tuin. 

De KNNV voelt zich verantwoordelijk voor het Delflandse gebied, dat zich uitstrekt van de Noordzeekust tot aan de Rottemeren en tussen de A12 en de A20. Dit gebied bezit prachtige parken, cultuurlandschappen en natuurgebieden, ook particuliere tuinen worden steeds belangrijker voor de natuur.

 Het werkgebied omvat de gemeenten Delft, Lansingerland, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp en Westland, en de gebieden Sion, Wilhelminapark, Elsenburgerbos (Rijswijk) en Ypenburg (Den Haag).

 

De KNNV afdeling Delfland is ook een werkgroep van de Zoogdiervereniging en Ravon.

 

Meer informatie is te vinden op de website: www.knnv.nl/afdelingDelfland.

 

1 maart 2016 

PERSBERICHT 

WORD TUINAMBASSADEUR

 De KNNV afdeling Delfland organiseert op vrijdag 18 maart een avond over Tuinambassadeurs. Tijdens de bijeenkomst wordt de aanleiding om tuinambassadeurs aan te stellen en de mogelijkheden van de tuinambassadeur geschetst en welke ondersteuning de KNNV kan bieden.

De avond wordt gegeven in Hotel De Plataan, Doelenplein 10, Delft en start op 20:00 uur. Inlichtingen bij de KNNV 015 – 261 00 48 of via afdelingdelfland@knnv.nl 

Wat verwachten wij van een tuinambassadeurs? Deze geeft advies om de tuin te vergroenen waardoor de bewoners de natuur meer kansen geeft en deze kan beleven.

Om tuinambassadeur te worden moet hij of zij al kennis en vaardigheid hebben om de tuin te vergroenen. Een tuinambassadeur moet de ambitie hebben om zijn of haar passie en kennis met anderen te delen.

 We vragen voor het hele werkgebied van de KNNV afdeling Delfland tuinambassadeurs.

Het werkgebied omvat de gemeenten Delft, Lansingerland, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp en Westland, en de gebieden Sion, Wilhelminapark, Elsenburgerbos (Rijswijk) en Ypenburg-Leidschenveen. (Den Haag).

 Tuinen zijn de plekken waar bewoners het eerst in aanraking komen met de natuur, tegelijk zien we de trend om tuinen te verstenen. Deze trend heeft grote gevolgen voor de steden en dorpen. Waar een steen ligt, vindt een vlinder of bij geen voedsel, De stenen zorgen ook voor een hogere temperatuur. Deze kan oplopen tot 7 graden ten opzichte van de temparuur in het buitengebied. Ook zorgen stenen ervoor dat regenwater niet in het grondwater kan doordingen en het riool ingaat. Dat schone water wordt daardoor vies en is een extra belasting van de waterzuiveringsinstallatie.

Groene tuinen zijn voor de bewoners en de omgeving een bron van rust en vreugde en dat is in de huidige stress volle samenleving nodig.

 Het project Tuinambassadeurs is een initiatief van de KNNV, zie ook https://www.knnv.nl/landelijk-bureau/tuinambassadeurs

 

Wat is en doet de KNNV 

De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland staat voor een natuurlijke leefomgeving, Een vereniging waarvan de leden actief bezig zijn met natuurstudie, natuureducatie en natuurbescherming, via deze N’s komen we tot een duurzame en robuuste natuur.

Door excursies, lezingen, cursussen, inventarisaties, advisering en natuurbeheer worden deze doelen vorm gegeven. De activiteiten zijn in drie categorieën te verdelen: voor de gezelligheid, voor mensen die meer willen weten en voor specialisten. Dit alles rond onderwerpen van de natuur bij ons in de buurt.

In 2016 staat Natuur in tuinen centraal.

De KNNV voelt zich verantwoordelijk voor het Delflandse gebied, dat zich uitstrekt van de Noordzeekust tot aan de Rottemeren en tussen de A12 en de A20. Dit gebied bezit prachtige parken, cultuurlandschappen en natuurgebieden, ook particuliere tuinen worden steeds belangrijker voor de natuur.

Het werkgebied omvat de gemeenten Delft, Lansingerland, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp en Westland, en de gebieden Sion, Wilhelminapark, Elsenburgerbos (Rijswijk) en Ypenburg (Den Haag).

De KNNV afdeling Delfland is ook een werkgroep van de Zoogdiervereniging en Ravon.

 

Meer informatie is te vinden op de website: www.knnv.nl/afdelingDelfland.

 

24 februari 2016

 PERSBERICHT 

 

NATUUR IN MIDDEN- DELFLAND 

Op donderdag 10 maart organiseert de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland i.s.m. het IVN Delft eo en de Vogelwacht Delft eo de lezing Natuur in Midden-Delfland. Belangstellenden worden van 20:00 – 22:00 uur uitgenodigd daarbij aanwezig te zijn in het natuur- en milieucentrum De Papaver, Korftlaan 6 in Delft. De toegang is gratis.

 Cor Nonhof vertelt over de vele aspecten van dit gebied. Het is een klein stukje groen in de metropoolregio Den Haag Rotterdam. Het gebied kent vele gebruikers van veeboeren tot de recreërende mens; van moderne infrastructuur en recreatieterreinen en cultuurhistorie. Hoe houd je de balans tussen mens en natuur in evenwicht?

 Wat is en doet de KNNV

De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland staat voor een natuurlijke leefomgeving. Een vereniging waarvan de leden actief bezig zijn met natuurstudie, natuureducatie en natuurbescherming. Via deze N’s komen we tot een duurzame en robuuste natuur.

Door excursies, lezingen, cursussen, inventarisaties, advisering en natuurbeheer worden deze doelen vorm gegeven. De activiteiten zijn in drie categorieën te verdelen: voor de gezelligheid, voor mensen die meer willen weten en voor specialisten. Dit alles rond onderwerpen van de natuur bij ons in de buurt.

2015 is het jaar van de natuur in de tuin. 

De KNNV voelt zich verantwoordelijk voor het Delflandse gebied, dat zich uitstrekt van de Noordzeekust tot aan de Rottemeren en tussen de A12 en de A20. Dit gebied bezit prachtige parken, cultuurlandschappen en natuurgebieden, ook particuliere tuinen worden steeds belangrijker voor de natuur.

 Het werkgebied omvat de gemeenten Delft, Lansingerland, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp en Westland, en de gebieden Sion, Wilhelminapark, Elsenburgerbos (Rijswijk) en Ypenburg (Den Haag).

 De KNNV afdeling Delfland is ook een werkgroep van de Zoogdiervereniging en Ravon.

 

Meer informatie is te vinden op de website: www.knnv.nl/afdelingDelfland.

 

 

 

 

31 januari 2016 

PERSBERICHT

Natuurlezing Wolven in Nederland

Op donderdag  11 februari organiseert de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland i.s.m. het IVN Delft eo, en de Vogelwacht Delft eo een natuurlezing Wolven door Glenn Leliveld.

Belangstellenden worden uitgenodigd om 20:00 uur aanwezig te zijn in het natuur- en milieucentrum De Papaver, Korftlaan 6 in Delft; de lezing is om 22:uur afgelopen. 

De volgende vragen worden beantwoord:

Hoe gaan wij om met de komst van de wolf? Zijn wolven gevaarlijk voor mensen? Wat betekent de komst van de wolf voor boeren? In Nederland zou er ecologisch gezien ruimte zijn voor zo'n 150 wolven. Dat maakt de kans op een ontmoeting met de wolf op de Veluwe aanzienlijk groter. Volgens Glenn Lelieveld van Wolven in Nederland betekent dit echter niet dat we ons zorgen moeten maken. 'De mens behoort niet tot de normale prooidieren van de wolf', zegt Lelieveld. 'Een gezonde wolf in de vrije natuur is in principe geen gevaar. Sterker nog, wolven vermijden contact met mensen.'

 

 

9 januari 2016

PERSBERICHT 

HELP DE PADDEN 

Over circa 6 weken gaan de padden weer op pad.

De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland (KNNV) zoekt minimaal 250 mensen om op verschillende locaties deze dieren over te zetten. De locaties liggen in Bergschenhoek, Delfgauw, Delft, Hoek van Holland, Leidschenveen, Maasland, Monster en Ypenburg.

Opgeven bij Geert van Poelgeest 015 – 261 00 48; per email: afdelingDelfland@knnv.nl. Kijk ook op www.knnv.nl/afdelingDelfland

De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland zet op vele plekken in Delfland in de periode tussen half februari en begin april weer padden, kikkers en salamanders over tijdens de jaarlijkse voorjaarstrek van winterverblijf naar voortplantingsplaats.

Dat doet deze vereniging omdat heel veel van deze beschermde dieren in het voorjaar worden doodgereden door het (auto)verkeer.

Geschat wordt dat zonder hulp paddenoverzetters ongeveer 1.500 à 2.000 amfibieën elk voorjaar een vroegtijdige dood sterven omdat zij tijdens hun trektocht de wegen en straten oversteken. Dit aantal loopt gedurende de rest van het jaar (zomer- en herfstmigratie) op tot ca. 5.000.

 

De werkzaamheden houden in:

-           amfibieën die op de weg of straat lopen met de hand overzetten

-           levende en dode dieren tellen en noteren

-           zonodig informatie geven aan passanten via een folder

 

De periode en tijden:

-           vanaf half februari tot begin april één avond per week

-           van 19.00 (begin van de schemering) tot ± 22.00 uur

(natuurlijk kunnen enthousiaste deelnemers of verenigingen meerdere avonden voor hun rekening nemen)

 

Ter ondersteuning ontvangt men:

-           handleiding met instructies, plattegrond en overige informatie

-           folders voor belangstellenden

-           zaklamp en/of reflecterend vest (beperkt beschikbaar)

 

Aan het einde van de actie worden de resultaten besproken tijdens een afsluitingsbijeenkomst in Delft. 

 

 

Soort van de maand

 

Deel deze pagina