Wat is en doet de KNNV

De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland staat voor een natuurlijke leefomgeving. Een vereniging waarvan de leden actief bezig zijn met natuurstudie, natuureducatie en natuurbescherming. Via deze N’s komen we tot een duurzame en robuuste natuur.

Door excursies, lezingen, cursussen, inventarisaties, advisering en natuurbeheer worden deze doelen vorm gegeven. De activiteiten zijn in drie categorieën te verdelen: voor de gezelligheid, voor mensen die meer willen weten en voor specialisten. Dit alles rond onderwerpen van de natuur bij ons in de buurt.

Elk jaar kent een groot thema. in 2017 is het thema zoek Verbinding met de nabije natuur.
Iedere maand wordt gevraagd om naar één plantensoort of een dier uit te kijken.

Samen met de imkervereniging Delft beheert de KNNV het Melarium, het centrum voor natuur, bijen en kunst, tegenover de Rotterdamseweg 418 in Delft. Te bereiken vanaf de parkeerplaats 15 minuten lopen richting de A13.

De KNNV voelt zich verantwoordelijk voor het Delflandse gebied, dat zich uitstrekt van de Noordzeekust tot aan de Rottemeren en tussen de A12 en de A20. Dit gebied bezit prachtige parken, cultuurlandschappen en natuurgebieden, ook particuliere tuinen worden steeds belangrijker voor de natuur.

Het werkgebied omvat de gemeenten Delft, Lansingerland, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp en Westland, en de gebieden Sion, Wilhelminapark, Elsenburgerbos (Rijswijk) en Ypenburg (Den Haag).

De KNNV afdeling Delfland is ook een werkgroep van de Zoogdiervereniging en Ravon.

Voor meer informatie: Geert van Poelgeest, voorzitter afdeling Delfland
Telefoon: 015 – 261 00 48, 06 – 33 00 1742
afdelingDelfland@knnv.nl
www.knnv.nl/afdelingDelfland

 

11 december 2017

PERSBERICHT

Cursus Tekenen naar de natuur

De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland organiseert een cursus Tekenen naar de natuur.
Deze cursus is voor mensen die een potlood kunnen vast houden en graag willen leren tekenen.
De docent is een zeer ervaren natuurtekenaar die zijn langjarige ervaring wil overdragen.
De cursus wordt in Delft gegeven en kost 50,-, en is op de volgende zondagen 14/1, 21/1, 28/1, 4/2, 11/2, 18/2 en 25/2 van 14:00 – 16:00 uur.
Vraag een inschrijfformulier aan via afdelingDelfland@knnv.nl
De ervaring heeft geleerd dat tekenen de aandacht voor de omgeving verscherpt.
Er worden eerst richtlijnen gepresenteerd, daarna worden de deelnemers in hun tekenontwikkeling gestimuleerd zover hij of zij dat wenst.

 7 december 2017

 

PERSBERICHT

Cursus Teleflora voor starters

De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland organiseert een cursus op afstand via e-mail: Teleflora voor starters. De cursus is bedoeld voor mensen die planten op naam willen brengen, maar niet willen deelnemen aan cursussen en excursies met vaste tijden.
Inschrijven kan door een mail te sturen aan afdelingDelfland@knnv.nl. De kosten zijn € 50,00. De inschrijvingstermijn sluit op 15 maart 2018. Kort daarna krijgen de cursisten de eerste les toegestuurd. De cursus duurt 26 weken

Er is geen beginniveau vereist om aan de cursus deel te nemen. De leerdoelen zijn:

·         Leren kijken, voelen en ruiken aan de flora
·         Leren omgaan met een eenvoudige determinatietabel
·         Leren zoeken naar meer informatie op internet
·         De kenmerken van de grote plantenfamilies leren kennen

De activiteiten voor de cursist zijn:
·         Les bestuderen en eventueel een bijbehorende monoloog
·         Huiswerk maken, waaronder puzzels oplossen en opzoeken op internet
·         Het huiswerk omvat ook eigenstandig veldwerk
·         De studiebelasting is ongeveer 4 uur per week

De cursist kan over het lesmateriaal corresponderen met de cursusleider.

21 juni 2017

PERSBERICHT

Waarom is je tuin verhard?

De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland roept bewoners uit Delft, Den Hoorn, Delfgauw, Schipluiden, Rijswijk Zuid op die een tuin hebben die voor 75% of meer verhard is, mee te doen aan een afstudeeronderzoek van een TU student. De vraag is waarom mensen hun tuin voor een groot deel verhard hebben. De verharding mag bestaan uit tegels, split, vlonders, kunstgras, of stenen.
De student komt naar de tuin en in een half uur tijd worden vragen over de tuin gesteld. Het onderzoek zal voor 7 juli plaatsvinden. Belangstellenden die mee willen doen worden verzocht een email te sturen aan afdelingdelfland@knnv.nl Stuur het adres en telefoonnummer mee.

Nederland is langzaam aan het verstenen. Niet alleen de openbare ruimte maar ook steeds meer tuinen zijn voor een groot deel bestraat of op een andere manier verhard. Terwijl juist groen (beplanting) in onze omgeving allerlei voordelen heeft!  Een belangrijk deel van de Nederlandse steden is in eigendom van particulieren: de tuinen! Daarmee hebben tuineigenaren invloed op het aandeel groen dat aanwezig is in de stad. Maar wat maakt nu dat veel tuineigenaren hun tuin voor een groot deel of zelfs helemaal bestraat? Als we dit weten kunnen we gerichter beleid gaan ontwikkelen om groene tuinen te stimuleren!

Voordelen groene tuinen
Groen in tuinen heeft verschillende voordelen! Het werkt als een soort buffer voor regenwater, hierdoor kunnen we beter omgaan met enorme piekbuien (die we door de klimaatverandering steeds vaker zullen krijgen). Het heeft een verkoelend effect, dit maakt het stedelijk gebied op warme dagen een fijnere plek. Beplanting in tuinen draagt bij aan de biodiversiteit. Vogels en andere beestjes vinden er eten, een schuilplek of misschien zelfs een plek om een nestje te bouwen. En uit verschillende onderzoeken blijkt dat groen bijdraagt aan onze gezondheid. Het reduceert stress en kan bijdragen aan een sneller herstel als iemand ziek is.

Groene tuinen stimuleren
Verschillende gemeenten en organisaties (zoals Operatie Steenbreek en de Vogelbescherming) zijn al bezig met het stimuleren van groene tuinen. De KNNV is partner van Operatie Steenbreek. Het blijkt echter moeilijk om de tuineigenaren van een grotendeels verharde tuin te bereiken.

Het onderzoek
Met het onderzoek proberen we erachter te komen waarom mensen de tuin voor een groot deel verhard hebben. Als we dit weten kunnen we gerichter communiceren.  Je kunt nog zo veel informatie geven, maar als deze niet aansluit bij de situatie van de mensen dan werkt het niet.

 

31 mei 2017

PERSBERICHT

Workshop Waterbestendige tuin

Op 15 juni organiseren de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland, de gemeente Midden-Delfland en het Hoogheemraadschap van Delfland een workshop Waterbestendige tuin. Deze bijeenkomst zal in Schipluiden gehouden worden en is van 20:00 - 22:00. De aanleiding voor deze cursus is het veranderende klimaat en heeft tot doel en wat de deelnemers zelf kunnen doen om de negatieve gevolgen van de klimaatverandering te helpen verminderen. Meer informatie over deze workshop en opgeven via afdelingdelfland@knnv.nl of 06 – 33 00 1742. Er zijn geen kosten aan deze workshop verbonden. Na opgave wordt een bevestiging gestuurd.

Enkele onderwerpen die tijdens de workshop aan de orde komen zijn:
Hoe zit dat met de klimaatverandering, de overheid het niet alleen kan, verschillende manieren om hemelwater te bergen, welke vorm van natuurervaringen spreekt aan, waar je terecht kunt voor advies over de inrichting van je tuin.
De afloop weten de deelnemers hoe zij hun tuin kunnen aanpassen aan de waterproblematiek en welke natuurervaring zij hun tuin willen beleven.

 

29 mei 2017

PERSBERICHT

Wij willen meer natuur dichtbij huis

Bij de KNNV, gewest Zuid-Holland is de lijst Natuurlijk inclusief bouwen verschenen. Met deze lijst wil de KNNV een ieder oproepen om de bebouwde omgeving te vergroenen. Dit ter versterking van de  identiteit van een stad, de gezondheid van de bewoners, de biodiversiteit en de klimaatbestendige stad. Of te wel verbetering van de leefomgeving.

De lijst is in te zien via https://www.knnv.nl/afdelingDelfland/downloads-natuurbescherming

Wij zien dat bewoners graag groen in hun omgeving hebben. Tegelijk staan de natuurwaarden onder druk. Want waar zien wij in één oogopslag tien vlinders vliegen? Waar horen wij in een straat tien vogels fluiten? Hoe fijn is het om de verschillende seizoenen in onze woonomgeving te ruiken? Ook is er noodzaak om onze woonomgeving klimaatproef in te richten. Onze vereniging heeft o.a. tot doel om de natuur in ons land te versterken.

Wij zien nog steeds dat gebouwen en terreinen zeer natuuronvriendelijk worden ingericht. Verstening rukt op en oevers worden veelal voorzien van hoge beschoeiingen, zodat contact tussen land en water wordt verbroken. Vaak speelt bij de keus van de vegetatie die wordt aangeplant onze natuur geen rol. Het groen rond het huis en in de wijk is de plek waar bewoners direct met natuur in aanraking komen en waar zij deze kunnen ervaren.

Deze bovenstaande gedachten hebben ons gestimuleerd om bijgaande KNNV lijst Natuurinclusief bouwen te ontwikkelen, deze lijst geeft ideeën die bij het bouwproces (ontwerp en verbouwing) gebruikt kunnen worden en die een bijdrage geeft aan een groene en klimaatbestendige omgeving

 

27 mei 2017

PERSBERICHT

Resultaten en ervaringen van de paddentrek 2017

Er zijn afgelopen tijd padden overgezet in 

Bergschenhoek, Delfgauw, Delft (6 locaties), Hoek van Holland, Leidschenveen, Maasland, Maassluis, Monster, Nootdorp, Vlaardingen en Ypenburg.

Er hebben circa 300 mensen aan deelgenomen.

Er zijn 9647 amfibieën overgezet; waarvan 5491 padden. 89% van de dieren is levend overgezet.

De paddentrek startte op 27 februari en eindigde op 4 april.

De paddentrek begon veel eerder dan vorig jaar en duurde veel langer in totaal veel langer.

Er zijn drie nieuwe locaties: Nootdorp-Veenweg, Vlaardingen-Watersportweg, Maassluis-Zuidbuurt.

Opmerkelijk is de opleving na vele jaren van de locatie Delft Middelweg en in wat mindere mate de locatie Delft Tweemolentjeskade.

De amfibieën hebben het heel moeilijk op de locaties Delft-Abtswoude, Vlaardingen en Monster.

Een teruggang is te zien op de locaties Delft Van der Slootsingel, Bergschenhoek en Maassluis.

De overige locaties lijken stabiel al kan het beter.

 

19 mei 2017

PERSBERICHT

Excursie Tuinen verbonden

Op zaterdag 27 mei organiseert de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland een wandeling over het terrein van Westerhonk in Monster. De wandeling start om 13:30 uur en zal tot circa tot 15:30 uur duren.

De start is op de Duinboerderij Willemshoeve, Hoevelaan 17, Monster.

Graag aanmelden bij Jacqueline de Boer, 0174 - 631 230 of afdelingDelfland@knnv.nl Er zijn geen kosten aan de excursie verbonden

De nadruk tijdens de wandeling ligt op het jaarthema van de KNNV Zoek Verbindingen met de natuur vlakbij. Natuur en tuinen zijn in het park met elkaar verbonden. In het park zijn verrassende projecten o.a. een duinbiotoop, natuurvriendelijke oevers, natuurspeeltuin, boomgaard en de biologische moestuin van de Stinzetuin die worden ervaren.

 

7 mei 2017

PERSBERICHT

AFSLUITING PADDENTREK 2017

Op zaterdag 13 mei organiseert de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland een afsluitingsbijeenkomst over de paddentrek van de afgelopen periode. Belangstellenden zijn welkom om 14:00 tot 16:00, in het Melarium het centrum voor natuur, bijen en kunst, tegenover de Rotterdamseweg 418 in Delft te bereiken; vanaf de parkeerplaats 15 minuten lopen richting de A13. Voor informatie: 06 -  33 00 1742 of via afdelingDelfland@knnv.nl

Er zijn afgelopen tijd padden overgezet in Bergschenhoek, Delfgauw, Delft, Leidschenveen, Maasland, Monster, Nootdorp en Ypenburg.

Ook zijn er op diverse plekken putten geleegd.

In de periode van de paddentrek zijn padden de weg over geholpen en uit putten gehaald en voorkomen dat ze in putten terecht zijn gekomen. Er zijn circa 300 mensen actief geweest om deze resultaten te behalen. Op de bijeenkomst worden de resultaten gepresenteerd en ervaringen uitgewisseld.

 

7 mei 2017

PERSBERICHT

AFSLUITING PADDENTREK 2017

Op zaterdag 13 mei organiseert de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland een afsluitingsbijeenkomst over de paddentrek van de afgelopen periode. Belangstellenden zijn welkom om 10:00 tot 12:00 in het 

Duurzaamheidscentrum Maassluis, Albert Schweitzerdreef 433

Voor informatie: 06 -  33 00 1742 of via afdelingDelfland@knnv.nl

Er zijn afgelopen tijd padden overgezet in Hoek van Holland, Maassluis en Vlaardingen.

Ook zijn er op diverse plekken putten geleegd.

In de periode van de paddentrek zijn padden de weg over geholpen en uit putten gehaald en voorkomen dat ze in putten terecht zijn gekomen. Er zijn circa 70 mensen actief geweest om deze resultaten te behalen. Op de bijeenkomst worden de resultaten gepresenteerd en ervaringen uitgewisseld.

 

7 maart 2017

PERSBERICHT

Beter één vogel in de lucht dan 10 in je hand

De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland organiseert 19 maart een vogelexcursie naar de Banken in ’s-Gravenzande. Belangstellenden worden uitgenodigd om 9:00 aanwezig te zijn op de parkeerplaats aan de strandopgang ‘s-Gravenzande aan de Strandweg. Deze activiteit zal tot circa 11:00 duren, neem een verrekijker meer.

De Banken zijn een aantal duinplassen waar vogels graag verblijven; ook wordt op het strand naar vogels gekeken.

 

28 februari 2017

PERSBERICHT

Help wilgenbosjes onderhouden

Op zaterdag 11 maart organiseert de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland een ochtend ten behoeve van het instandhouden van de wilgenbosjes ten zuiden van Delft. Belangstellenden kunnen zich om 10.00 uur verzamelen. Verzamelen bij de hoek Abtswoude en Vietnampad in Delft.
Jongeren tussen 12 en 16 jaar mogen meedoen onder begeleiding. Er wordt geknot tot ca. 12.30 uur. Bij regen vindt deze activiteit geen doorgang. Meer informatie is verkrijgbaar op telefoon 015 – 262 27 79 of via afdelingDelfland@knnv.nl
Dit is de laatste keer dat we in dit seizoen knotten.

Tijdens deze activiteit zorgt de KNNV voor gereedschap en koffie; een mok moeten de deelnemers zelf meebrengen. Het is raadzaam stevige schoenen te dragen en nauwsluitende kleding.

Geriefhoutbosjes
Vanouds her zijn er vele bosjes met wilgen en essen in het landschap van Midden-Delfland aanwezig. Deze werden vooral gebruik om hout te oogsten om de kachel mee te stoken, ook werd het hout gebruikt bij de agrarische werkzaamheden voor gereedschap en palen. Zij herbergen nu belangrijke natuurwaarden en herinneren ons aan het voormalig gebruik. Zij vormen een sieraad voor het landschap

 

PERSBERICHT

28 februari 2017

Help de wilgen knotten in het Westland

Op zaterdag 11`maart organiseert de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland een ochtend ten behoeve van het instandhouden van de knotwilgen in het Westland. Belangstellenden kunnen zich om 9.30 uur verzamelen bij de Oudlaan 84 in Naaldwijk. Er wordt tot ongeveer 12:30 uur geknot. Inlichtingen via afdelingDelfland@knnv.nl of 06 – 33 00 17 42.

Dit is de laatste keer dat we in dit seizoen knotten.

Trek nauwsluitende kleding aan. Draag stevig schoeisel en een mok mee; voor de koffie  en gereedschap wordt gezorgd. Jongeren tussen 12 en 16 jaar mogen meedoen onder begeleiding. Er wordt geknot tot ca. 12.30 uur. Bij regen gaat het niet door.

Knotwilgen
In het Westland staan vele honderden knotwilgen. Vanouds her staan er knotwilgen in het Westland. Deze werden vooral gebruik om hout te oogsten om de kachel mee te stoken, ook werd het hout gebruikt bij de agrarische werkzaamheden voor gereedschap en palen. Zij herbergen nu belangrijke natuurwaarden en herinneren ons aan het voormalig gebruik. Zij vormen een sieraad voor het landschap en vinden veel dieren en planten er een goed onderkomen.

 

28 februari 2017

PERSBERICHT

HELP DE PADDEN IN MAASSLUIS

De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland (KNNV) zoekt minimaal 20 mensen om in Maassluis padden te helpen overzetten. Deze paddenoverzetters vragen wij één vaste avond per week mee te helpen, om deze dieren te redden.
Opgeven bij Geert van Poelgeest 06 – 33 00 1742; per email: afdelingDelfland@knnv.nl
Kijk ook op www.knnv.nl/afdelingDelfland.

Belangstellenden worden uitgenodigd om 10 maart  van 20:00 tot 21:00 naar de instructie bijeenkomst te komen. Deze vindt plaats in het Duurzaamheidcentrum Maassluis aan de Albert Schweitzerdreef 433.
In deze instructie wordt verteld waarom padden trekken, waar en wanneer ze dat doen en wat je kan doen om deze dieren bij hun jaarlijkse trek te helpen. En uiteraard is er ruime gelegenheid om vragen te stellen.

De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland tientallen al jaren de padden over. Dit op vele plekken in Delfland in de periode tussen half februari en begin april weer padden, kikkers en salamanders over tijdens de jaarlijkse voorjaarstrek van winterverblijf naar voortplantingsplaats.

Dat doet deze vereniging omdat heel veel van deze beschermde dieren in het voorjaar worden doodgereden door het (auto)verkeer.

Geschat wordt dat zonder hulp paddenoverzetters ongeveer 1.500 à 2.000 amfibieën elk voorjaar een vroegtijdige dood sterven omdat zij tijdens hun trektocht de wegen en straten oversteken. Dit aantal loopt gedurende de rest van het jaar (zomer- en herfstmigratie) op tot ca. 5.000.

De werkzaamheden houden in: 
- op één vaste avond per week de padden overzetten
-  amfibieën die op de weg of straat lopen met de hand overzetten
- levende en dode dieren tellen en noteren
- zo nodig informatie geven aan passanten via een folder

De periode en tijden:
- vanaf half februari tot begin april één vaste avond per week
- van 19.00 (begin van de schemering) tot ± 22.00 uur
(natuurlijk kunnen enthousiaste deelnemers of verenigingen meerdere avonden voor hun rekening nemen)

Ter ondersteuning ontvangt men:
- handleiding met instructies, plattegrond en overige informatie 
- folders voor belangstellenden 
- zaklamp en/of reflecterend vest (beperkt beschikbaar)

Aan het einde van de actie worden de resultaten besproken tijdens een afsluitingsbijeenkomst.

Deze activiteit wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Maassluis.

 

27 februari 2017

PERSBERICHT

De paddentrek is begonnen

De paddentrek is op maandag 27 februari begonnen! Na een zachte winter en een voorjaar dat heel langzaam op gang komt zijn de dieren op weg naar de sloot om zich voort te planten. Ze starten met de avondschemering. De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland organiseert op de volgende plekken de overzetacties:

Bergschenhoek, Delfgauw, Delft, Hoek van Holland, Leidschenveen, Maasland, Maassluis, Monster, Nootdorp, Ypenburg en Vlaardingen

Op de meeste locaties zijn er nog mensen nodig die helpen bij het overzetten.

De padden worden op 13 locaties geholpen door ca 300 mensen. De meeste locaties zijn te herkennen aan verkeersborden.

In Delft zal de Kerkpolderweg tussen 19:00 en 22:00 uur voor het autoverkeer afgesloten zijn.

Als ze bij hun trektocht een verkeersweg oversteken worden ze in grote aantallen doodgereden.

De actuele situatie voor de paddentrek is te vinden op http://www.knnv.nl/afdelingDelfland/help-de-padden

Ook zijn op de meeste locaties de straatputten afgedekt met een rooster. Want dat zijn dodelijke vallen voor deze dieren.

Eerdere startdata in Delfland zijn:
2016 20 maart
2015 8 maart
2014 20 februari
2013 9 april

De trek vindt plaats tussen 19:00 en 7:00 uur. Deze beschermde dieren hebben de afgelopen winter in de grond, onder stenen, in composthopen gezeten. Wanneer de temperatuur boven de 6º C is komen ze tevoorschijn, zeker als het regent.

 

24 februari 2017

PERSBERICHT

Lezing de boswachter vertelt

Op donderdag 9 maart organiseert Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland i.s.m. het IVN Delft eo, en de Vogelwacht Delft eo een lezing De boswachter vertelt. Belangstellenden worden uitgenodigd om 20:00 uur aanwezig te zijn in het Duurzaamheidscentrum De Papaver, Korftlaan 6 in Delft. De toegang is gratis

De spreker is Mark Kras, hij is boswachter bij Staatsbosbeheer. Zijn werkgebied is Hollands Duin. Deze avond neemt hij ons  mee naar deze smalle, afwisselende duinstrook tussen Wassenaar en de top van Zuid – Holland. Een duinenrij die door de natuur en de mens samen is gemaakt. Wind en water vormden strand en duinen, de mensen legden aardappelakkertjes aan, wonnen water uit de duingrond en plantten bossen. En de Tweede Wereldoorlog heeft zijn sporen nagelaten. Wandelen, fietsen en mountainbiken; het kan hier allemaal Mark Kras zal vertellen over dit interessante gebied en wat hij als boswachter allemaal moet doen en tegenkomt om dit gebied goed te beheren en te behouden.

 

15 februari 2017

PERSBERICHT

Natuurcafé Het Melarium

Op woensdag 1 maart organiseert de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland een Natuurcafé Het Melarium. Belangstellenden worden uitgenodigd om van 10:00 tot circa 11:30 uur aanwezig te zijn. Voor wandelaars en fietsers is er een tweede route langs de ingang van het Art Centre Delft, Rotterdamseweg 205, Delft. Automobilisten parkeren hun auto tegenover de Rotterdamseweg 418.
Informatie via 06 - 13 07 07 14 of via afdelingdelfland@knnv.nl

Onder het genot van koffie/thee of appelsap met een overheerlijk zelfgemaakt Melariumkoekje en de warmte van de houtkachel wisselen we natuurervaringen  uit en stellen elkaar vragen over de natuur. Er zijn ook de nodige hulpmiddelen als loepen, sterescoop ter beschikking.

Het Melarium, centrum van natuur, bijen en kunst; een plek waar je natuur, rust en ruimte vindt en is in gebruik van de KNNV afdeling Delfland i.s.m. de Imkervereniging Delft.

 

1 februari 2017

PERSBERICHT

Hoe lang zijn ze er nog?

De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland organiseert 12 februari een excursie met als thema Weidevogelbescherming. Belangstellenden worden uitgenodigd om 13:00 uur voor de kerk van ’t Woudt te staan, deze fietsexcursie zal tot ongeveer 16:00 uur duren.

De aanleiding is dat de KNNV deelneemt aan het Weidevogelpact en De Gedachten over Natuurbescherming op de agenda staat van de aanstaande ledenvergadering.

De weidevogels staan in Delfland zeer sterk onder druk en vormen een icoon voor   Midden-Delfland.

 

17 januari 2017

PERSBERICHT

Actie behoud boerderij Chilipad 1

Bijna duizend handtekeningen van omwonenden tegen bouwplan Chilipad 1 in Tanthof.

De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland overhandigt dinsdag 24 januari bijna duizend handtekeningen van omwonenden aan de Delftse gemeenteraad.

De KNNV roept alle belangstellenden op aanwezig te zijn en tot dinsdag 24 januari kan de petitie nog getekend worden op petities.nl onder behoud boerderij Chilipad https://petities.nl/petitions/behoud-boerderij-chilipad-1-delft

Op de 24ste vergadert de commissie Ruimte en Verkeer om 20:15 uur in het Stadhuis op de Markt over het voorstel om de oude boerderij Abtswoude 32 te slopen en hier 45 appartementen te bouwen. Hiervoor moet het Bestemmingsplan Tanthof gewijzigd worden, omdat de bebouwingsgrens verlegd moet worden. 

Het belangrijkste bezwaar van omwonenden en de KNNV is dat dit oude boerderijerf op dit binnenhof, dat onderdeel uitmaakt van het Abtswoudse Park, met de 45 appartementen geheel wordt volgepropt. Parkeerdruk en verkeersbewegingen in en rond dit hof nemen exponentieel toe. De recreatieve en natuurwaarden komen onder druk te staan.

Inmiddels hebben zich als alternatief twee woongroepen uit Delft bij de KNNV gemeld elk bestaand uit een tiental gezinnen. Zij lieten weten, dat mocht er ruimte ontstaan, zij organisatorisch en financieel in staat zijn om met respect voor de recreatieve en natuurwaarden van de locatie en de wensen van de omwonenden een passend bouwplan te ontwikkelen zonder de boerderij te slopen.

 

16 januari 2017

PERSBERICHT

Natuurcafé Het Melarium

Op woensdag 1 februari organiseert de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland een Natuurcafé Het Melarium. Belangstellenden worden uitgenodigd om van 10:00 tot circa 11:30 uur aanwezig te zijn. Voor wandelaars en fietsers is er een tweede route langs de ingang van het Art Centre Delft, Rotterdamseweg 205, Delft. Automobilisten parkeren hun auto tegenover de Rotterdamseweg 418.

Informatie via 06 - 13 07 07 14 of via afdelingdelfland@knnv.nl

Onder het genot van koffie/thee of appelsap met een overheerlijk zelfgemaakte Melariumkoekje gebakken en de warmte van de houtkachel wisselen we ervaringen  uit, stellen elkaar vragen over de natuur. Er zijn ook de nodige hulpmiddelen als loepen, sterescoop ter beschikking.

Het Melarium, centrum van natuur, bijen en kunst; een plek waar je natuur, rust en ruimte vindt en is in gebruik van de KNNV afdeling Delfland i.s.m. de Imkervereniging Delft.

 

PERSBERICHT

16 januari 2017

Help de wilgen knotten in het Westland

Op zaterdag 28 januari organiseert de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland een ochtend ten behoeve van het instandhouden van de knotwilgen in het Westland. Belangstellenden kunnen zich om 9.30 uur verzamelen bij de prachtige keet die op de Jochem van der Houtweg in De Lier staat, op de hoek van de Burgemeester Doornlaan. Er wordt tot ongeveer 12:30 uur geknot. Inlichtingen via afdelingDelfland@knnv.nl of 06 – 33 00 17 42.

Trek nauwsluitende kleding aan. Draag stevig schoeisel en een mok mee; voor de koffie  en gereedschap wordt gezorgd. Jongeren tussen 12 en 16 jaar mogen meedoen onder begeleiding. Er wordt geknot tot ca. 12.30 uur. Bij regen gaat het niet door.

Knotwilgen

In het Westland staan vele honderden knotwilgen. Vanouds her staan er knotwilgen in het Westland. Deze werden vooral gebruik om hout te oogsten om de kachel mee te stoken, ook werd het hout gebruikt bij de agrarische werkzaamheden voor gereedschap en palen. Zij herbergen nu belangrijke natuurwaarden en herinneren ons aan het voormalig gebruik. Zij vormen een sieraad voor het landschap en vinden veel dieren en planten er een goed onderkomen.

 

16 januari 2017

PERSBERICHT

Help wilgenbosjes onderhouden

Op zaterdag 28 januari organiseert de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland een ochtend ten behoeve van het instandhouden van de wilgenbosjes ten zuiden van Delft. Belangstellenden kunnen zich om 10.00 uur verzamelen. Verzamelen bij de hoek Abtswoude en Vietnampad in Delft.

Jongeren tussen 12 en 16 jaar mogen meedoen onder begeleiding. Er wordt geknot tot ca. 12.30 uur. Bij regen vindt deze activiteit geen doorgang. Meer informatie is verkrijgbaar op telefoon 015 – 262 27 79 of via afdelingDelfland@knnv.nl

Tijdens deze activiteit zorgt de KNNV voor gereedschap en koffie; een mok moeten de deelnemers zelf meebrengen. Het is raadzaam stevige schoenen te dragen en nauwsluitende kleding.

 

16 januari 2017

PERSBERICHT

HELP DE PADDEN IN VLAARDINGEN

De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland (KNNV) zoekt minimaal 20 mensen om in Vlaardingen padden te helpen overzetten. Deze paddenoverzetters vragen wij één vaste avond per week mee te helpen, om deze dieren te redden.

Opgeven bij Geert van Poelgeest 06 – 33 00 1742; per email: afdelingDelfland@knnv.nl. Kijk ook op www.knnv.nl/afdelingDelfland.

Belangstellenden worden uitgenodigd om 31 januari van 20:00 tot 21:00 naar de instructie bijeenkomst te komen. Deze vindt plaats in de Kas van Stadslandbouw Van Ruytenburch, Hofsingel 82 – 84, Vlaardingen, ingang via hek pannenkoekhuis.

In deze instructie wordt verteld waarom padden trekken, waar en wanneer ze dat doen en wat je kan doen om deze dieren bij hun jaarlijkse trek te helpen. En uiteraard is er ruime gelegenheid om vragen te stellen.

De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland tientallen al jaren de padden over. Dit op vele plekken in Delfland in de periode tussen half februari en begin april weer padden, kikkers en salamanders over tijdens de jaarlijkse voorjaarstrek van winterverblijf naar voortplantingsplaats.

Dat doet deze vereniging omdat heel veel van deze beschermde dieren in het voorjaar worden doodgereden door het (auto)verkeer.

Geschat wordt dat zonder hulp paddenoverzetters ongeveer 1.500 à 2.000 amfibieën elk voorjaar een vroegtijdige dood sterven omdat zij tijdens hun trektocht de wegen en straten oversteken. Dit aantal loopt gedurende de rest van het jaar (zomer- en herfstmigratie) op tot ca. 5.000.

De werkzaamheden houden in: 

- op één vaste avond per week de padden overzetten

-  amfibieën die op de weg of straat lopen met de hand overzetten

- levende en dode dieren tellen en noteren

- zo nodig informatie geven aan passanten via een folder

De periode en tijden:

- vanaf half februari tot begin april één vaste avond per week

- van 19.00 (begin van de schemering) tot ± 22.00 uur

(natuurlijk kunnen enthousiaste deelnemers of verenigingen meerdere avonden voor hun rekening nemen)

Ter ondersteuning ontvangt men:

- handleiding met instructies, plattegrond en overige informatie 

- folders voor belangstellenden 

- zaklamp en/of reflecterend vest (beperkt beschikbaar)

Aan het einde van de actie worden de resultaten besproken tijdens een afsluitingsbijeenkomst in Delft.

Deze activiteit wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Vlaardingen.

 

12 januari 2017

PERSBERICHT

CURSUS HISTORIE VAN HET LANDSCHAP VAN DELFLAND

De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland organiseert een cursus Historie van het landschap van Delfland. Tijdens zes bijeenkomsten in de periode februari – mei wordt het landschap bekeken en ervaren. De kosten zijn € 40,-, voor leden € 25,-. Opgave verplicht bij 015 – 261 00 48 of via afdelingDelfland@.knnv.nl Na inschrijving ontvangen de deelnemers een bevestiging met andere informatie.

De Studiegroep 1134 van de KNNV heeft in 2016 een grote hoeveelheid gegevens aan het licht gebracht over het ontstaan van het landschap in Delfland. Het rapport dat bij de kaarten van Delfland 1134 en 1163 hoort is het lesmateriaal. We komen eenmaal bij elkaar om het rapport in grote lijnen te bespreken. Daarna gaan we in vijf excursies kijken wat er in het huidige landschap nog te zien is van het oude landschap.

De data zijn 18 februari, inleiding in Delft; 4 maart, fietstocht rond Kethel; 18 maart,  fietstocht rond Pijnacker; 1 april Museum Vlaardingen; 22 april, Staelduinse Bos; 6 mei, fietstocht vanaf ’t Woudt.

 

9 januari 2017

PERSBERICHT

HELP DE PADDEN

Over circa 6 weken gaan de padden weer op pad.

De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland (KNNV) zoekt minimaal 250 mensen om op verschillende locaties deze dieren over te zetten. De locaties liggen in 

Bergschenhoek, Delfgauw, Delft, Hoek van Holland, Leidschenveen, Maasland, Monster en Ypenburg.

Opgeven bij Geert van Poelgeest 015 – 261 00 48; per email: afdelingDelfland@knnv.nl. Kijk ook op www.knnv.nl/afdelingDelfland.

Voor mensen die nog nooit padden hebben overgezet is er een centrale instructie op 24 januari van 20:00 tot 21:00 in het zwembad Kerkpolder, Kerkpolderweg 1, Delft. In deze instructie zal verteld worden waarom padden trekken, waar en wanneer ze dat doen en wat je kan doen om deze dieren bij hun jaarlijkse trek te helpen.

De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland zet op vele plekken in Delfland in de periode tussen half februari en begin april weer padden, kikkers en salamanders over tijdens de jaarlijkse voorjaarstrek van winterverblijf naar voortplantingsplaats.

Dat doet deze vereniging omdat heel veel van deze beschermde dieren in het voorjaar worden doodgereden door het (auto)verkeer.

Geschat wordt dat zonder hulp paddenoverzetters ongeveer 1.500 à 2.000 amfibieën elk voorjaar een vroegtijdige dood sterven omdat zij tijdens hun trektocht de wegen en straten oversteken. Dit aantal loopt gedurende de rest van het jaar (zomer- en herfstmigratie) op tot ca. 5.000.

De werkzaamheden houden in: 

- op één vaste avond per week de padden overzetten

-  amfibieën die op de weg of straat lopen met de hand overzetten

- levende en dode dieren tellen en noteren

- zo nodig informatie geven aan passanten via een folder

De periode en tijden:

- vanaf half februari tot begin april één avond per week

- van 19.00 (begin van de schemering) tot ± 22.00 uur

(natuurlijk kunnen enthousiaste deelnemers of verenigingen meerdere avonden voor hun rekening nemen)

Ter ondersteuning ontvangt men:

- handleiding met instructies, plattegrond en overige informatie 

- folders voor belangstellenden 

- zaklamp en/of reflecterend vest (beperkt beschikbaar)

Aan het einde van de actie worden de resultaten besproken tijdens een afsluitingsbijeenkomst in Delft.

 

PERSBERICHT

6 januari 2017

Help de wilgen knotten in het Westland

Op zaterdag 14 januari organiseert de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland een ochtend ten behoeve van het instandhouden van de knotwilgen in het Westland. Belangstellenden kunnen zich om 9.30 uur verzamelen op de Nolweg in Maasdijk. Er wordt tot ongeveer 12:30 uur geknot. Inlichtingen via afdelingDelfland@knnv.nl of 06 – 33 00 17 42.

Trek nauwsluitende kleding aan. Draag stevig schoeisel en een mok mee; voor de koffie  en gereedschap wordt gezorgd. Jongeren tussen 12 en 16 jaar mogen meedoen onder begeleiding. Er wordt geknot tot ca. 12.30 uur. Bij regen gaat het niet door.

 

6 januari 2017

PERSBERICHT

Help wilgenbosjes onderhouden

Op zaterdag 14 januari organiseert de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland een ochtend ten behoeve van het instandhouden van de wilgenbosjes ten zuiden van Delft. Belangstellenden kunnen zich om 10.00 uur verzamelen. Verzamelen bij de hoek Abtswoude en Vietnampad in Delft.

Jongeren tussen 12 en 16 jaar mogen meedoen onder begeleiding. Er wordt geknot tot ca. 12.30 uur. Bij regen vindt deze activiteit geen doorgang. Meer informatie is verkrijgbaar op telefoon 015 – 262 27 79 of via afdelingDelfland@knnv.nl

Tijdens deze activiteit zorgt de KNNV voor gereedschap en koffie; een mok moeten de deelnemers zelf meebrengen. Het is raadzaam stevige schoenen te dragen en nauwsluitende kleding.

 

Deel deze pagina