In projecten proberen we van een beginsituatie in een gewenste eindsituatie te komen. Het is een prima manier om nieuwe activiteiten te starten.
Op dit moment hebben we de volgende projecten.
Een cursus is een activiteit om in een beperkte tijdspanne van iets kennis te nemen.
Een actie is een activiteit om in een beperkte tijdspanne van een beginsituatie in een gewenste eindsituatie te komen, waarbij  het inhoudelijk van een project verschilt dat er morele en politiek druk uitgeoefend wordt om die gewenenste eindsituatie te bereiken.

 

Goedgekeurd door het bestuur op dd 14 maart 2018
PROJECT KNNV KWARTELTUIN
AANLEIDING
De constatering dat de openbare ruimte in de buurt onvoldoende wordt benut voor groen en biodiversiteit en dat de kwaliteit van de openbare ruimte daardoor gering is.
GEWENSTE EINDSITUATIE
Op de hoek van de Ooievaarstraat en de Kwartelstraat in Delft is een tuin aangelegd, met een grote diversiteit aan inheemse bloeiende planten, waar vlinders, bijen, andere insecten, vogels en amfibieën hun voedsel vinden. De buurtbewoners genieten ervan en zijn betrokken bij het beheer. De tuin dient als voorbeeld voor andere plekken in Delft, waar de openbare ruimte met inzet van buurtbewoners beter kan worden benut. Doordat er minder verharding is, verbetert de waterhuishouding in de wijk. Minimaal 75% van de trottoirtegels is verwijderd. Maximaal 25% van de trottoirtegels is in gebruik als klein terras rond de straatbanken, t.b.v. paadjes en/of als stapstenen. (Eventueel kunnen de paadjes ook worden aangelegd met houtsnippers, zodat er meer trottoirtegels afgevoerd kunnen worden).

Goedgekeurd door het bestuur op dd 13 maart 2019
PROJECT BEHOUD HET ABTSWOUDSEPARK
AANLEIDING
Bewoners in Tanthof hebben ons gevraagd om mee te doen om de aanvallen op het Abtsoudsepark af te slaan.
GEWENSTE EINDSITUATIE
Het Abtswoudsepark is in zijn geheel gered.

 

Goedgekeurd door het bestuur op dd 12 juli 2017
Goedgekeurd door de ledenvergadering dd 14 augustus 2017
PROJECT BEWONERS WATER BEWUST
AANLEIDING
In een gesprek met de geeente Westland is of de KNNV afdeling met een project kan komen over dit onderwerp.
GEWENSTE EINDSITUATIE
Bewoners, oud en jong, zijn zich bewuster van de klimaat-waterproblematiek in het Westland en zijn actief rond dit thema.

Deel deze pagina