Vacature KNNV Natuurbeheerder

De KNNV afdeling Delfland is hard op zoek naar mensen die de natuur willen helpen. Wij beheren in de diverse natuur- en recreatiegebieden van Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en van de gemeenten Delft, Midden-Delfland, Westland en Pijnacker-Nootdorp een aantal landschapselementen met daarin grotere of kleinere natuurelementen. In het bijzonder zijn we op zoek naar KNNV Natuurbeheerders voor:

• Eendenkooi Groeneweg van Staatsbosbeheer in Schiedam

Eendenkooi gezien vanaf de noordelijke elzendijk

 

• Rietput Vockestaartpad van Natuurmonumenten in Midden-Delfland

Veenmos en brede stekelvaren in de Rietput

• Boomgaard Chilipad 1 van Op ‘t Hoogt Projectontwikkeling in Delft

De oude hoogstamfruitbomen

Functie-eisen

• Er zijn geen bijzondere functie-eisen verbonden aan de functie van KNNV Natuurbeheerder, anders dan dat je beschikt over een hart voor de natuur, een nuchter verstand en een paar flinke handen o uit de mouwen te steken.

• Als je daarvoor kiest dan kan je de functie van KNNV Natuurbeheerder ook met één of meerdere andere mensen uitvoeren.

• Op het gebied van organisatie en communicatie, natuurwaarneming, natuureducatie en natuurbescherming zijn er deskundigen in de KNNV afdeling Delfland aanwezig die je  zullen ondersteunen. Ook zijn er groepen van KNNV Natuurbeheer die je zullen ondersteunen bij het grotere werk, zoals het knotten van bomen, maaien van graslanden en oevers, inscharen van schapen, maken van houtrillen, ophangen van nestkasten, maken van ringslangbroeihopen etc.

Functie-bestanddelen

• Natuurwaarneming
Zorgen voor het zelf of door anderen uitvoeren van een zogenaamde 0-waarneming. Hierin staan alle natuurwaarden genoemd die aanwezig zijn bij de start en deze 0-waarneming wordt opgenomen in het Paspoort van het landschapselement. Komen er soorten bij of gaan er af, dan wordt dit opgenomen in het Paspoort.

• Natuurbescherming
Maken van een praktisch beheerplan met daarin de jaaragenda van te verrichten werkzaamheden. Bijzondere aandacht is elk jaar nodig voor de vraag of er nieuwe vormen van beheer nodig zijn om de natuurwaarden te versterken (moet het maaien anders, moet er ingezaaid worden, moet er iets gebeuren aan de waterkwaliteit). Dat geldt ook voor het aanbrengen van natuurvoorzieningen, zoals vogel- en vleermuisnestkasten etc.
Zorgen voor het zelf of door anderen uitvoeren van de in het beheerplan opgenomen onderhoudsmaatregelen.

• Natuureducatie
Zorgen voor het zelf of door anderen uitvoeren van educatieve activiteiten door middel van excursies, fotowedstrijden, natuurwerk etc.

Regelingen
Natuurproducten (hout, hooi, vruchten, groenten, bloemen, honing etc.) afkomstig uit het door jouw beheerde gebied kan je op basis van afspraken met het afdelingsbestuur gebruiken. Alle kosten die samenhangen met het natuurbeheer worden vergoed. In sommige gevallen kan de zogenaamde Vrijwilligersvergoeding van toepassing zijn (zie www.belastingdienst.nl). Als je vanuit een uitkeringssituatie de functie van KNNV Natuurbeheerder zou willen gaan uitvoeren dan is overleg met de uitkerende instantie gewenst.

Deel deze pagina