Op vrijdag 4 en zaterdag  5 oktober zijn de 1000 soortendagen van 2019 gehouden. Plaats van bijeenkomst was de Zuuker school, Zuukerend 9 in Epe. De school was in de zomer definitief gesloten, maar gelukkig konden we er nog terecht.

Het programma was als volgt:

Vrijdag 4 oktober
13.30 –15.30 uur             Paddenstoelenwerkgroep
18.45 –19.15 uur             inloop met koffie/thee
19.15 -21.00 uur              Zoogdierenwerkgroep en vleermuisexcursie

20.00 uur                          Insectenwerkgroep: “nachtvlinderen”

Zaterdag 5 oktober
08.00 –10.30 uur             Vogelwerkgroep
10.00 –11.00 uur             koffie/thee
10.30 uur                          Plantenwerkgroep (samen met de Mossenwerkgroep)
13.00 uur                          Planten-en Mossenwerkgroep
13.30 –15.15 uur             Geologiewerkgroep. Fietstocht rond Zuuk en Emster Broek
15.15 uur                          Verzamelen informatie
15.30 uur                          Nazit en bespreken van de inventarisaties van 4 en 5 oktober

Helaas was het weer op vrijdagavond slecht, waardoor het vleermuizen- en nachtvlinderprogramma werden afgelast. Zaterdag was het aanzienlijk beter waardoor de 1000 soortendagen toch goed zijn geslaagd. De deelname aan de fietstocht rond Zuuk en het Emsterbroek was goed waaronder enkele mensen uit Zuuk en Epe.

Rond de school in Zuuk, langs het Jaagpad en richting Vossenbroek zijn de excursies gehouden. De nazit was gezellig en de resultaten zijn gepresenteerd op informatieposters. 

Het gaat bij de 1000 soortendagen niet alleen om een zo hoog mogelijke score bij de soorten, maar vooral om het gezamenlijk genieten van de natuur. kennis te maken met elkaars activiteiten en nieuwe zaken te ontdekken. Dat in een gezellige sfeer en verbondenheid. Dat is zeker geslaagd.

Resultaten zijn er ook behaald. Hieronder volgen de overzichten van de verschillende groepen waarbij de lijsten zichtbaar worden als u op de groepen klikt. Totaal zijn er bijna 400 soorten genoteerd. Uit de nadeterminatie komen er nog diverse soorten bij.

Planten                  204 soorten
Paddenstoelen     74 soorten
Vogels                    41 soorten
Mossen                  38 soorten
Insecten                 24 soorten
Overig                     6 soorten

Van de beide dagen is een foto-overzicht gemaakt dat u hier kunt zien.

De fietstocht was ook interessant en hier is de route met de bijzonderheden.

Onze 1000 soortendagen maakten ook deel uit van de landelijke KNNV Week van de Veldbiologie.
Bij de excursies is zwerfafval verzameld in het kader van de Opruimweek die in Epe was georganiseerd.

Dank aan de organisatoren en coördinatoren van de groepen.
Het fotomateriaal en overzichten zijn van Lucie, Wietske, Jenneke, Wim, Tjada, Mariet, Egbert, Adrie, Frans en Herman.  En natuurlijk ook dank aan de deelnemers.

 

 

Deel deze pagina