Onze afdeling heeft Natuurbescherming hoog in het vaandel staan. De laatste jaren is er aan een toenemend aantal onderwerpen aandacht besteed. En dat is ook nodig, gezien de ontwikkelingen in ons gebied.

Op de volgende pagina's (zie onderaan) worden de belangrijkste grote acties weergegeven. In de bijlagen zijn de zienswijzen, bezwaarschriften e.d. weergegeven. Naast deze projectmatige activiteiten zijn er jaarlijks incidenten die gemeld kunnen worden bij onze vereniging en die we, voor zover de capaciteit het toelaat, een vervolg geven. Ook geeft KNNV advies aan de gemeenten en organisaties. Er zijn in dit verband goede contacten met de gemeenten Heerde en Epe. Rapporten en verslagen worden regelmatig gebruikt voor inzicht op gebied van natuurontwikkeling. Een voorbeeld van inbreng is de ontwikkeling van het Wisselse Veen bij het vlonderpad, waar advies en begeleiding is gegeven. Ook advies bij het inzaaien en monitoren van insectenvelden in Epe wordt door KNNV verzorgd.

VlonderpadInsectenveld

Hier vindt u de acties die KNNV in de regio heeft uitgezet.

Hier de activiteiten voor de Energietransitie in onze regio

Deel deze pagina