zaterdag 28 november 2020

Door KNNV Epe-Heerde is een nieuw rapport uitgegeven over een broedvogelinventarisatie bij landgoed Vosbergen in Heerde.


Ten noordoosten van het dorp Heerde ligt het historisch landgoed 'Vosbergen' (42,75 ha.). Het behoort al ruim 300 jaar toe aan het geslacht van Dedem. Bij het landgoed hoort een vijftal historische gebouwen (rijks monumenten). Het landgoed is, met uitzondering van het terrein rondom het kasteel, opengesteld voor publiek. Het kasteel dateert uit het einde van de 15e eeuw en heeft in 1623 zijn huidige vorm verkregen. Het kasteel behoort tot de versterkte edelmanshuizen. Daarnaast is het lanenstel uit de 16e en 17e eeuw rond het kasteel en de weilanden zo goed als ongewijzigd in stand gebleven. Het kasteel en de bijgebouwen kunnen helaas niet worden bezichtigd. Echter door een wandeling te maken rond de buitengracht is het kasteel van alle kanten aan de buitenzijde te bekijken. Voor deze broedvogeltelling is een uitzondering gemaakt. De waarnemers hadden toestemming om het terrein binnen de gracht betreden

In 2020 is in opdracht van de eigenaar van het landgoed Vosbergen het landgoed ge├»nventariseerd op broedvogels door leden van de vogelwerkgroep van de KNNV Epe - Heerde via de methodiek die SOVON hanteert. Dit is in het verleden op het landgoed Vosbergen nog niet eerder gedaan. Dit jaar zijn er 80 vogelsoorten waargenomen waarvan 53 soorten met een territorium op het landgoed. Door de opdrachtgever is toestemming gegeven om de priv├ę terreinen bij het kasteel te bezoeken om zo een beter totaalbeeld te krijgen van de broedvogelbevolking.

Hier leest u het rapport.

Deel deze pagina