De zoogdierwerkgroep van onze afdeling is klein. Ze werkt samen met de Zoogdiervereniging en de Vleermuiswerkgroep Gelderland. Dat gaat als vanzelf, omdat een lid is van alle organisaties. Naast hem nemen zowel leden als niet-leden deel aan een aantal activiteiten: braakbal pluizen, winter- en zoldertellingen van vleermuizen, kolonietelling van vleermuizen, vleermuiskasten controleren, 1000-soortendag en het doorgeven van waarnemingen van zoogdieren.

Vleermuizen

Wilt u meer weten van deze werkgroep of wilt u een keer vrijblijvend mee doen dan kunt u informatie krijgen bij fransbosch@gmail.com

Ree

 Activiteiten afgelopen jaar

Er vindt een aantal activiteiten met zoogdieren als middelpunt van de belangstelling. De activiteiten worden door andere verenigingen georganiseerd; de resultaten worden daar gemeld. Vaak nemen er wel een of meerdere leden van de afdeling aan de activiteiten deel.

Braakballen
Dit jaar zijn er braakballen van kerkuilen bekeken van drie locaties: de Brandweg in Hoorn, de Lage Veenweg in Epe en een klein aantal van een bosuil in het centrum van Epe.

Kerkzoldertelling
Dit jaar zijn alleen de uitvliegende laatvliegers bij de Regenboogkerk in Epe geteld.

Vleermuiskasten
Dit jaar zijn we actief geweest in vier projecten.
Op twee begraafplaatsen in Epe hangen twaalf kasten. Die zijn vier maal gecontroleerd.
In het Eperholt zijn de kasten voor het derde jaar gecontroleerd.
Langs de Heerderweg zijn door de Provincie in 2015 vleermuiskasten opgehangen. Dit jaar is voor de tweede keer gecontroleerd.

Wintertellingen
In ons werkgebied zijn een aantal winterverblijven voor vleermuizen bezocht. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de VleGel, als onderdeel van een landelijk onderzoek.

1000-soortendag
Er is deelgenomen aan deze dag middels een vleermuisexcursie, de controle van een aantal vleermuiskasten en het noteren van zoogdieren tijdens de vogelexcursie.
Gewone dwergvleermuis

 

Deel deze pagina