De excursie van afgelopen zondag naar het Kocherbos in Muiderberg heeft weer een aantal leuke soorten opgeleverd: de Sombere knolparasolzwam, de Vaalroze parasolzwam en niet te vergeten de bundel Prachtmycena’s die hun naam eer aan deden! Zoals jullie zien is de natuur een onuitputtelijke bron van inspiratie!

In potentie oogt het Kocherbos als een soortenrijk bostype, zomereik-beukenbos met percelen van spar. Het esdoorn perceel is door klimop overwoekerd. Daar zijn weinig samenlevers te vinden, en vooral veel zwammen op dood hout. Er is nogal wat honingzwam in het noordelijk deel van het bos, en dat leidt tot veel dik liggend hout (goed voor paddenstoelen en insecten). Aan de zuidkant van het bos langs het weiland is de sloot gebaggerd en ligt de bagger op de schrale zijkantjes van de sloot. Dat leidt tot afname van samenlevers (mycorrhiza-soorten) door vermesting. Schrale slootbermen zijn vaak rijk aan bijzondere soorten paddenstoelen. Hier dus niet. Positief zijn de vele houtrillen, en het centreren van houtsnippers op een plek vlak bij de parkeerplaats. Die beheeringreep voorkomt onnodige vermesting van het overigens vaak schrale, en zure terrein van zand- en leemgrond

foto's

Paddenstoelenwerkgroep

Deel deze pagina